CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

TIN TỨC TUYÊN TRUYỀN

  • RSS
Thứ Ba, 22/10/2019 | 13:56 GMT+07
Share Chia Chia 3687

Xuất khẩu sai loại hình và xin thay đổi mục đích sử dụng có được chấp nhận? 

Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan cho Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam, Cục Hải quan Hà Nam Ninh phát sinh vướng mắc liên quan đến việc DN XK sai loại hình sau đó xin thay đổi mục đích sử dụng.

Theo Cục Hải quan Hà Nam Ninh, năm 2018, khi xây dựng báo cáo quyết toán đối với loại hình sản xuất XK, Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam phát hiện chênh chệch tồn kho giữa số liệu báo cáo quyết toán và sổ sách kế toán đang quản lý.

Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam cho biết, công ty đã XK sai loại hình đối với hàng hóa sản xuất theo loại hình sản xuất XK, XK hàng mẫu và sản phẩm bị hỏng trong quá trình sản xuất.

Ngày 22/5/2019, Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam có gửi công văn đến Chi cục Hải quan Hà Nam xin thay đổi mục đích sử dụng cho thành phẩm là nguyên liệu, vật tư đã cấu thành lên sản phẩm XK theo loại hình xuất kinh doanh (B11).

Ngày 1/8/2019, Cục Hải quan Hà Nam Ninh đã có công văn chỉ đạo Chi cục Hải quan Hà Nam hướng dẫn công ty không thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa đã XK theo quy định tại Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Ngày 7/9/2019, Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam có công văn xin bổ sung hồ sơ, gửi kèm bản kê chi tiết nguồn nguyên liệu, vật tư xin chuyển đổi mục đích sử dụng cấu thành lên sản phẩm đã XK theo loại hình B11.

Tuy nhiên, theo Cục Hải quan Hà Nam Ninh, nếu chỉ căn cứ hồ sơ mà Công ty TNHH Honda Lock Việt Nam cung cấp thì cơ quan Hải quan chưa đủ căn cứ để xác định hàng hóa của các tờ khai đã XK theo loại hình B11 được sản xuất từ nguồn nguyên liệu, vật tư NK theo loại hình sản xuất XK.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong hoạt động XNK, đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước về hải quan, hạn chế hành vi gian lận thương mại gây thất thu thuế cho NSNN, Cục Hải quan Hà Nam Ninh đề xuất, Tổng cục Hải quan giao cho đơn vị thực hiện kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán, phiếu nhập, xuất kho nguyên liệu, thành phẩm, định mức nguyên liệu cấu thành sản phẩm XK.

Trường hợp qua kiểm tra nếu đủ cơ sở để xác định các sản phẩm đã XK theo loại hình B11 được sản xuất từ nguồn nguyên liệu, vật tư NK theo loại hình sản xuất XK thì chấp nhận cho DN được sử dụng để làm báo cáo quyết toán đối với loại hình sản xuất XK.

Trường hợp không đủ cơ sở để xác định thì tiến hành xử lý theo các quy định của pháp luật.

Theo haiquanonline