CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

Việt Nam đã ký thỏa thuận áp dụng e-ATIGA trong khối ASEAN và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Tuy nhiên hiện nay trong thực tế chưa có hướng dẫn thực hiện. Quý cơ quan vui lòng chia sẻ kế hoạch áp dụng e-ATIGA ở Vịêt Nam.

- Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 do Bộ Công Thương ban hành, trên cơ sở xác nhận của 5 quốc gia thành viên (Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan) về việc triển khai C/O điện tử thông qua cơ chế 1 cửa Asean.

C/O điện tử được áp dụng kể từ ngày 01/01/2018.

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 78/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2018 hướng dẫn việc khai báo C/O điện tử.

Đề nghị Doanh nghiệp liên hệ Chi cục Hải quan nào thuận tiện nhất để được hướng dẫn.

1 13 << < 1 2 3 4 5  ... > >>