CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

Vấn đề hoàn thuế đối với xuất khẩu gián tiếp
-Khó khăn: Về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (gián tiếp) (Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC), tại thời điểm doanh nghiệp xuất khẩu gián tiếp giao (cung cấp) bán thành phẩm cho doanh nghiệp chế xuất, DN xuất khẩu gián tiếp chưa được hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu (để sản xuất bán thành phẩm) mà phải đợi đến khi DN chế xuất hoàn tất thủ tục xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh. Hơn nữa, DN chế xuất mới là DN thực hiện thủ tục hoàn thuế. Trên thực tế, rất khó để doanh nghiệp xuất khẩu gián tiếp được hoàn thuế. - Kiến nghị: Chúng tôi rất mong cơ quan hải quan sửa đổi quy định hiện hành về thủ tục hoàn thuế đối với hoạt động xuất khẩu gián tiếp. Cụ thể là, doanh nghiệp XK gián tiếp có thể trực tiếp làm thủ tục hoàn thuế ngay tại thời điểm giao hàng cho doanh nghiệp chế xuất. * Thông tin tham khảo: Hải quan Hàn Quốc hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu gián tiếp bằng cách chấp nhận chứng từ xác nhận mua bán giữa Doanh nghiệp xuất khẩu gián tiếp và Doanh nghiệp chế xuất để Doanh nghiệp xuất khẩu gián tiếp thực hiện hoàn thuế.

Căn cứ theo khoản 1, Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP  ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: “Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hoá xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.”

Đề nghị doanh nghiệp căn cứ quy định nêu trên, căn cứ thực tế hàng hoá xuất nhập khẩu và hồ sơ hải quan, liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để được giải quyết theo quy định.

1 13 << < 1 2 3 4 5  ... > >>