CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

TIN TỨC TUYÊN TRUYỀN

  • RSS
Thứ Hai, 21/10/2019 | 14:55 GMT+07
Share Chia Chia 2542

TPHCM tăng cường đối thoại với doanh nghiệp 

Theo báo cáo của UBND TPHCM với Chính phủ, TPHCM sẽ tập trung triển khai một số giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh trong thời gian tới. 

Theo đó, TPHCM sẽ tăng cường đối thoại doanh nghiệp, lắng nghe và giải quyết các kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; khuyến khích thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm;

Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các thủ tục hành chính; giảm chi phí gia nhập thị trường, đất đai; tạo môi trường thuận lợi và khuyến khích đầu tư vào những ngành, những lĩnh vực kinh tế có lợi thế so sánh, có tiềm năng phát triển nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao chất lượng hiệu quả, sức cạnh tranh để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, chú trọng sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch và bảo vệ môi trường;

Bổ sung các chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp trở thành chủ thể chính của thị trường khoa học và công nghệ, tích cực đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển phần mềm, nâng cao năng lực quản trị sản xuất kinh doanh, nâng cao tỷ trọng các yếu tố năng suất tổng hợp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế; tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 – 2020;

Nghiên cứu điều chỉnh quy định về khuyến khích đầu tư bến bãi vận tải đường bộ; khuyến khích các đơn vị vận tải kinh doanh sử dụng sàn giao dịch vận tải để làm giảm chiều xe chạy rỗng, giảm chi phí vận tải, đồng thời kết nối hiệu quả các phương tiện vận tải khác, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm để giảm chi phí quản lý, điều hành vận tải.

Hải quan TPHCM chú trọng công tác đối thoại với DN. Ảnh: T.H

TPHCM cũng sẽ khuyến khích kêu gọi xã hội hóa trong các lĩnh vực y tế; đẩy mạnh hợp tác đầu tư nhằm khuyến khích các bệnh viện vay các tổ chức tín dụng để đầu tư mua sắm trang thiết bị, xây dựng, thành lập mới cơ sở khám chữa bệnh trong khuôn viên bệnh viện; liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư để xây dựng, thành lập mới cơ sở khám chữa bệnh hoạt động theo mô hình doanh nghiệp; tăng cường truyền thông mô hình hợp tác công tư (PPP) về y tế để thông tin cho các nhà đầu tư về nhu cầu danh mục đầu tư giúp nhà đầu tư dễ dàng truy cập thông tin về cơ sở khám, chữa bệnh và các dự án y tế;

Nghiên cứu bổ sung hình thức chế tài thực hiện đối với các trường hợp dự án có quyết định thu hồi và tạm giao đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng mà thời gian bồi thường giải phóng mặt bằng kéo dài, tránh trường hợp dự án chậm triển khai ảnh hưởng đến quyền lợi người dân./.

T.H