CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015

 

2. Thủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 

- Trình tự thực hiện:

- Bước 1: tổ chức, cá nhân khai hải quan nộp hồ sơ đề nghị tham vấn

- Bước 2: cơ quan hải quan:

+ Tiếp nhận hồ sơ tham vấn

+ Kiểm tra hồ sơ, chứng từ do người khai hải quan nộp để làm rõ các dấu hiệu nghi vấn trị giá khai báo

+ Lập biên bản tham vấn: ghi rõ kết luận vào biên bản tham vấn theo một trong các trường hợp “không đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo”, hoặc “đủ  cơ  sở bác bỏ trị giá khai báo”, hoặc “ đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo nhưng người khai hải quan không chấp nhận”.

- Bước 3: các bên tham gia tham vấn cùng ký vào biên bản tham vấn

- Cách thức thực hiện: tổ chức, cá nhân khai hải quan đề nghị tham vấn, cơ quan hải quan (Chi cục Hải quan) tổ chức tham vấn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Chứng từ tài liệu có liên quan phù hợp với phương pháp xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bản

- Thời gian giải quyết: 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân khai hải quan đề nghị tham vấn.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan..

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan.       

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản tham vấn.

- Phí, lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có

- Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý:

+ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

+ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thủ_tục_tham_vấn_trị_giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Ban hành tại Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015).
Chi cục Hải quan
25/12/2015
25/12/2015
Còn hiệu lực
Tổ chức, cá nhân khai hải quan đề nghị tham vấn