CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

 

Thủ tục kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

 

- Trình tự thực hiện:

  + Bước 1: người khai hải quan khai báo và nộp hồ sơ nhập khẩu hàng hóa.

          * Nếu đề nghị hưởng TS MFN thì tự khai báo xuất xứ và tự tính thuế theo mức TS theo quy định.

          * Nếu đề nghị hưởng ưu đãi đặc biệt thì nộp C/O bản gốc hoặc văn bản đề nghị chậm nộp.

          + Bước 2: Chi cục Hải quan tiếp nhận, kiểm tra đối chiếu nội dung khai báo với chứng từ hồ sơ. Nếu chấp nhận nội dung khai báo thì đăng ký TKHQ và làm các thủ tục tiếp theo. Trường hợp cần bổ sung chứng từ hoặc C/O bản gốc thì thông báo để người khai HQ thực hiện.  

          + Bước 3: Chi cục Hải quan xác định xuất xứ và kiểm tra mức TS tương ứng với thực trạng lô hàng NK (hàng hóa có C/O hay MFN).

          + Bước 4: Kiểm tra STQ và điều tra xác minh để đảm bảo lô hàng đã được áp dụng đúng quy định về xuất xứ.

          + Bước 5: người khai hải quan kiến nghị TCHQ/Bộ TC nếu không nhất trí với quyết định của TCHQ.  

- Cách thức thực hiện:

- Hàng hóa hưởng ưu đãi MFN: người NK khai HQ điện tử.

- Hàng hóa hưởng ưu đãi FTAs: người NK khai báo hải quan điện tử và nộp hồ sơ giấy, trong đó có C/O bản gốc đến cơ quan Hải quan.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

  * Thành phần hồ sơ:

a) Tờ khai hải quan: 02 bản chính;

b) Hợp đồng mua bán hàng hóa: 01 bản chụp;

c) Hóa đơn thương mại: 01 bản chụp;

d) Bản kê chi tiết hàng hoá đối với trường hợp hàng hoá có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất: 01 bản chụp;

  đ) Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

  e) C/O bản gốc hoặc chứng từ chứng nhận xuất xứ khác.

  * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: theo quy định thủ tục hải quan chung.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người khai hải quan.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính.

  b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục HQ tỉnh/TP.

  c. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan.

  d. Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Công thương, VCCI.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phù hợp với quy định FTAs và khuyến nghị của WTO, WCO.

- Phí, lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: tờ khai hải quan nhập khẩu.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          C/O hoặc chứng từ chứng nhận xuất xứ khác là căn cứ để được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định. Khi làm thủ tục NK, doanh nghiệp phải nộp C/O hoặc chứng từ chứng nhận xuất xứ khác cho cơ quan HQ cùng với bộ hồ sơ hải quan NK.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Hiệp định về quy tắc xuất xứ của WTO, Công ước Kyoto-Phụ lục K.

          - Các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.

          - Luật Quản lý thuế, Nghị định hướng dẫn số 83/2013/NĐ-CP,

          - Các Thông tư hướng dẫn về quy tắc xuất xứ do Bộ Công thương ban hành.

- Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Thủ tục xác định và kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
Chi cục Hải quan
30/07/2014
30/07/2014
Còn hiệu lực
Người khai hải quan