CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI XE Ô TÔ KHÔNG QUÁ 9 CHỖ NGỔI

1/ Căn cứ pháp lý:

Nghị Định 187/2013/NĐ-CP
Thông tư  20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011.
Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/32006
Thông tư Liên tịch số  25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14/6/2010.
Kiểm tra CLNN theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006.
Thông tư 31/2009/TT-BGTVT ngày 19/11/2009.
Thông tư 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011.
Thông tư 55/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014.

2/ Hồ sơ:

Thực hiện theo Điều 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC bao gồm:

- Tờ khai Hải quan : 02 bản chính.
- Hợp đồng mua bán: 01 bản chụp.
- Hóa đơn Thương mại : 01 bản chụp.
- Bản kê chi tiết hàng hóa đối với hàng hóa có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất : 01 bản chụp.
- Vận đơn hoặc các chứng từ khác có giá trị tương tương theo quy định của pháp luật: 01 bản chụp.
- Giấy chứng nhận xuất xứ nếu hàng hóa được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt.
- Giấy đăng ký Kiểm tra chất lượng Nhà nước: 01 bản chính.
- Giấy ủy quyền làm đại lý phân phối của nhà sản xuất ( đối với xe mới ).
- Một trong các giấy tờ sau đối với xe đã qua sử dụng : Giấy chứng nhập đăng ký, Giấy chứng nhận lưu hành, giấy hủy chứng nhận đăng ký hoặc giấy hủy chứng nhận lưu hành : 01 bản chính và 01 bản chụp.

3/ Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp khai báo và Cơ quan Hải quan tiếp nhận trên hệ thống khai báo điện tử.

4/ Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Chi cục Hải quan làm thủ tục.

5/Cơ quan thực hiện:

Doanh nghiệp và cơ quan Hải quan.

6/ Thuế :

Thuế nhập khẩu theo biểu thuế nhập khẩu hiện hành.
Thuế Tiêu thụ đặc biệt theo Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt.
Thuế GTGT theo Luật Thuế GTGT.

7/ Phí, lệ phí :

Lê phí làm thủ tục Hải quan : 20.000 đồng

8/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Theo thông tư 22/2014/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục Hải quan điện tử.

Thủ tục hải quan đối với xe ô tô không quá 9 chỗ ngồi
Doanh nghiệp và cơ quan Hải quan
Còn hiệu lực