CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI MÁY ĐÀO, MÁY XÚC

1/ Căn cứ pháp lý:

Nghị Định 187/2013/NĐ-CP
Kiểm tra CLNN theo Quyết định 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006.
Thông tư 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009.
Thông tư 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011.

2/ Hồ sơ:

Thực hiện theo Điều 12 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

- Tờ khai Hải quan : 02 bản chính.
- Hợp đồng mua bán: 01 bản chụp.
- Hóa đơn Thương mại : 01 bản chụp.
- Bản kê chi tiết hàng hóa đối với hàng hóa có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất : 01 bản chụp.
- Vận đơn hoặc các chứng từ khác có giá trị tương tương theo quy định của pháp luật: 01 bản chụp.
- Giấy đăng ký Kiểm tra chất lượng Nhà nước: 01 bản chính.
- Tờ khai hàng viện trợ đối với hàng nhập khẩu là hàng viện trợ: 01 bản chính.

3/ Trình tự thực hiện:

Doanh nghiệp khai báo và Cơ quan Hải quan tiếp nhận trên hệ thống khai báo điện tử.

4/ Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Chi cục Hải quan làm thủ tục.

5/ Cơ quan thực hiện:

Doanh nghiệp và cơ quan Hải quan.

6/ Thuế :

Thuế nhập khẩu: theo biểu thuế nhập khẩu hiện hành.
Thuế GTGT theo Luật Thuế GTGT.

7/ Phí, lệ phí :

Lê phí làm thủ tục Hải quan : 20.000 đồng

8/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Theo thông tư 22/2014/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục Hải quan điện tử.

Thủ tục hải quan đối với máy đào, máy xúc
Còn hiệu lực