CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

ĐẦU TƯ ĐẤU THẦU

Thứ Tư, 05/12/2018 | 11:01 GMT+07
Share Chia Chia 843

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (Thông báo số 495/TB-HQHCM ngày 03/12/2018) 

Kính gửi: Các Tổ chức bán đấu giá.

 

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, Điều 3 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 2 Hàm Nghi Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị có tài sản đấu giá thông báo đến các tổ chức đấu giá một số nội dung liên quan đến việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá đối với tài sản dưới đây như sau:

-   Tên tài sản: Lô hàng bách hoá tồn đọng tại kho hàng TCS (Đính kèm danh sách).

-   Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 95.895.900 VNĐ (Chín mươi lăm triệu tám trăm chín mươi lăm nghìn chín trăm đồng);

-   Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản;

-   Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo trên trang thông tin điện tử của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản.

-   Hồ sơ gửi trực tiếp có ký nhận của bộ phận nhận hồ sơ trong thời gian nêu trên.

-   Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất – 51 Trường Sơn, Quận Tân Bình, TP.HCM; (ĐT liên hệ số: 0932.620.812 - Phan Hoàng Thư)

(Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được cơ quan Hải quan lựa chọn).

Yêu cầu đối với hồ sơ của Tổ chức bán đấu giá bao gồm:

-   Hồ sơ pháp lý (Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập);

-   Bản cam kết của Tổ chức đấu giá về tiến độ, cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức bán đấu giá;

-   Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản bán đấu giá;

-   Phương án khả thi, hiệu quả;

-   Bảng mô tả uy tín, kinh nghiệm, thời gian hoạt động;

-   Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp;

-   Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp công bố;

-   Số lượng đấu giá viên (Bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên);

-   Các cam kết khác (nếu có).

Nếu tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn đến hết 17h00 của ngày cuối cùng trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày Cục Hải quan Thành phố thông báo lựa chọn gửi qua bưu điện mà không đến làm thủ tục ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thì xem như từ chối ký kết hợp đồng và Cục Hải quan Thành phố sẽ liên hệ với Tổ chức đấu giá tài sản có các tiêu chí phù hợp thứ 2 (sau tổ chức thứ nhất được chọn) để ký kết hợp đồng.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh rất mong nhận được sự hợp tác của các cơ quan Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào./.

 495-TB-HQHCM.pdf