CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

THÔNG TIN ĐẤU THẦU - ĐẤU GIÁ

Thứ Ba, 12/09/2017 | 09:39 GMT+07
Share Chia Chia 14902

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

Kính gửi: Các Tổ chức đấu giá tài sản.

Căn cứ Điều 56 của Luật số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 v/v Đấu giá tài sản;
Căn cứ vào nhu cầu thực tế về hàng hóa tồn đọng đã xác lập quyền sở hữu Nhà nước tại cảng Cát Lái thuộc Chi cục HQ CK CSG KV1,

Chi cục Hải quan CK CSG KV1 thay mặt Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng theo Quyết định số: 497/QĐ-HQHCM ngày 11/4/2017 - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ số 2 Hàm Nghi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị có tài sản đấu giá chi tiết hàng hóa và giá khởi điểm như sau:

STT

LOẠI HÀNG

GIÁ KHỞI ĐIỂM

Lô 01

  • Lô hàng phế liệu (63 cont)

1.175.000.000 ₫

Lô 02

  • Lô hàng bách hóa. (14 cont)

85.000.000 ₫

Lô 03

  • Lô hàng hệ thống máy móc trong công nghiệp và phụ tùng đi kèm (05 cont)

1.672.000.000 ₫

 

TỔNG CỘNG

2.932.000.000

(Bảng chi tiết hàng hóa sẽ cung cấp  sau cho Tổ  chức được chọn thực hiện việc tổ chức đấu giá bán tài sản)

Chi cục Hải quan gửi thông báo đến các Tổ chức bán đấu giá tài sản thuộc địạ bàn thành phố Hồ Chí Minh để lựa chọn một tổ chức đủ điều kiện đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn do Hội đồng đề ra, thực hiện việc tổ chức đấu giá bán các tài sản nêu trên. Cụ thể các tiêu chí như sau:(Khoản 04- Điều 56- Luật đấu giá):

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh công bố.

Ngoài các tiêu chí nêu trên, Bộ hồ sơ năng lực của Tổ chức đấu giá bao gồm:

- Bản sao chứng thực đăng ký kinh Doanh (thời gian chứng thực không quá 06 tháng), Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

- Bản cam kết của tổ chức đấu giá về tiến độ thực hiện tổ chức đấu giá; cam kết về thời gian đăng thông báo đấu giá trên các báo - đài theo yêu cầu của Hội đồng.

- Số lượng đấu giá viên, bằng cấp đi kèm; (có các bằng cấp sao y đi kèm, thời gian chứng thực không quá 06 tháng)

- Các cam kết khác (nếu có);

Thời gian, địa điểm và cách thức nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ tham gia tổ chức thực hiện đấu giá: trong giờ hành chính và trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo này trên trang thông điện tử của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh;

- Địa chỉ nộp hồ sơ: Văn phòng Đội giám sát – Chi cục Hải quan CK CSG KV1, cổng B cảng Cát Lái, đường Lê Phụng Hiểu, phường Cát Lái, Quận 02, TP. HCM; gặp ông Phan Thế Thọ, số điện thoại: 0902345595 hoặc ông Nguyễn Ngọc  Khoa, số điện thoại: 0969151719.

- Hình thức nộp hồ sơ: nộp trực tiếp (không nhận hồ sơ qua đường bưu điện), Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được cơ quan Hải quan lựa chọn.

Chi cục Hải quan CK CSG KV1 rất mong nhận được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!

 dau thau kv1.tif