CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LIÊN KẾT

THÔNG TIN ĐẤU THẦU - ĐẤU GIÁ

Thứ Năm, 22/03/2018 | 11:23 GMT+07
Share Chia Chia 2807

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - Ngày 22/03/2018 

Kính gửi: Các Tổ chức bán đấu giá

 

Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan;

Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-HQHCM ngày 26/7/2017 của Cục trưởng Cục Hải quan TP/HCM về việc thành lập Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 3;

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 3 (Địa chỉ: Đường A5, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP/HCM) là đơn vị có tài sản đấu giá thông báo đến các Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố một số nội dung chính như sau:

1/ Tên Tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

Lô hàng 1 : Xe hai bánh gắn máy, xe nâng hàng, máy bơm nước, máy tiện và dây cáp đã qua sử dụng; giá khởi điểm: 262.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi hai triệu đồng); chi tiết theo Quyết định số 482/QĐ-HQHCM ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Cục trưởng Cục Hải quan TP/HCM về phê duyệt phương án xử lý hàng hóa tồn đọng;

Lô hàng 2 : 01 Máy đào bánh xích đã qua sử dụng, giá khởi điểm: 147.000.00 đồng (Một trăm bốn mươi bảy triệu đồng); chi tiết theo Quyết định số 483/QĐ-HQHCM ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Cục trưởng Cục Hải quan TP/HCM về phê duyệt phương án xử lý hàng hóa tồn đọng .

2/ Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 điều 56 Luật đấu giá tài sản;

3/ Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: trong vòng 05 (năm) ngày tính từ ngày đăng tin trên trang thông tin điện tử của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh  (trong giờ hành chính);

4/ Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Đội giám sát Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 3 (Địa chỉ: Đường liên cảng A5, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP/HCM),

Liên hệ : Đ/c Nguyễn Trọng Nhân (điện thoại số: 0903.736.412).

Yêu cầu hồ sơ của các Tổ chức đấu giá tài sản bao gồm:

Hồ sơ pháp lý (Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập); Bản cam kết của Tổ chức đấu giá về tiến độ, cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức đấu giá; Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Bản mô tả uy tín, năng lực, kinh nghiệm, thời gian hoạt động; Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp; Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Sở Tư pháp công bố; Số lượng đấu giá viên (Bản sao Thẻ đấu giá viên); các cam kết khác (nếu có);

Lưu ý: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu hoặc Chứng minh nhân dân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 3 thông báo đến các tổ chức đấu giá một số nội dung nêu trên;

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào./.

 Thong bao dau gia.pdf