CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

THÔNG TIN ĐẤU THẦU - ĐẤU GIÁ

Thứ Tư, 24/10/2018 | 10:06 GMT+07
Share Chia Chia 1797

Thông báo 412/TB-HQHCM về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá 

Kính gửi: Các Tổ chức bán đấu giá

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản, Điều 3 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh v/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ tại Tòa nhà B Số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, Quận 3, TP. HCM là đơn vị có tài sản đấu giá thông báo đến các tổ chức đấu giá một số nội dung liên quan đến việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá đối với tài sản dưới đây như sau:

- Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá (theo list danh sách đính kèm).

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 1.126.979.000 VNĐ

- Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản;

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Từ 8 giờ sáng  ngày 23/10/2018 đến 17 giờ chiều ngày 29/10/2018.

- Hồ sơ gửi trực tiếp có ký nhận của bộ phận nhận hồ sơ trong thời gian nêu trên .

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:  Văn phòng - Phòng chống buôn lậu và xử lý vi phạm- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: Tòa nhà B Số 140 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, Quận 3, TP. HCM; ĐT liên hệ số: 0972.055.084– Nguyễn Thọ Sơn

Thời gian thông báo : trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo trên trang thông tin điện tử của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản.

 (Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân. Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được cơ quan Hải quan lựa chọn).

Yêu cầu đối với hồ sơ của Tổ chức bán đấu giá bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý (Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập);

- Bản cam kết của tổ chức đấu giá về tiến độ, cơ sở vật chất đủ điều kiện tổ chức bán đấu giá;

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Bản mô tả uy tín, năng lực, kinh nghiệm, thời gian hoạt động;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp công bố;

- Số lượng đấu giá viên (Bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên);

- Các cam kết khác (nếu có).

Nếu tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn đến hết 17h00 của ngày cuối cùng trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày Cục Hải quan TP. HCM thông báo lựa chọn gửi qua bưu điện mà không đến làm thủ tục ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản thì xem như từ chối ký kết hợp đồng và Cục Hải quan Thành phố sẽ liên hệ với tổ chức đấu giá tài sản có các tiêu chí phù hợp thứ 2 (sau tổ chức thứ nhất được chọn) để ký kết hợp đồng.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh rất mong nhận được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào./.

 412.pdf