CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

HOẠT ĐỘNG HẢI QUAN

  • RSS
Thứ Bảy, 12/10/2019 | 21:09 GMT+07
Share Chia Chia 1316

Từ 01-11-2019: Bỏ giám sát hải quan trực tiếp tại cổng ra, vào khu chế xuất Tân Thuận và Linh Trung. 

Đó là kết luận của lãnh đạo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi họp đánh giá hiệu quả việc bố trí hải quan giám sát trực tiếp tại cổng ra, vào của KCX Tân Thuận và KCX Linh Trung mới đây

 

Theo Lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM, việc bố trí giám sát trực tiếp tại cổng khu chế xuất là tồn tại của mô hình, phương thức quản lý khu chế xuất cũ trước đây, giám sát cổng trực tiếp trong thời gian qua không đem lại hiệu quả thật sự trong công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đi qua cổng. Với mô hình và phương thức quản lý mới hiện nay, các doanh nghiệp chế xuất đều phải thực hiện nộp báo cáo quyết toán nhập, xuất, tồn theo năm tài chính như các doanh nghiệp nội địa khác khi thực hiện các hoạt động sản xuất xuất khẩu, gia công hàng hóa.

Cùng với đó, công tác giám sát tại hai KCX Linh Trung và Tân Thuận hiện nay chưa phù hợp với quy định hiện hành và yêu cầu quản lý mới theo quy định của pháp luật. Theo đó, pháp luật hiện nay không quy định việc tổ chức giám sát trực tiếp tại cổng ra, vào các khu chế xuất. Cụ thể, tại Khoản 3, Điều 74 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định "cơ quan hải quan quản lý khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất chỉ giám sát trực tiếp tại cổng ra, vào của khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất khi cần thiết theo quyết định của Cục trưởng Cục Hải quan". Tuy nhiên, tại khoản 50 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC đã bãi bỏ quy định nêu trên.

Từ các báo cáo đánh giá, đề xuất của hai Chi cục Hải quan khu chế xuất Tân Thuận, Linh Trung, của các đơn vị tham mưu và nội dung đánh giá tình hình thực tế nêu trên, Lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kết luận sẽ không bố trí công chức hải quan giám sát thực hiện công tác giám sát trực tiếp tại các cổng ra, vào của KCX Tân Thuận và KCX Linh Trung kể từ ngày 01/11/2019.

Đồng thời, Cục giao Chi cục Hải quan KCX Linh Trung và Chi cục Hải quan KCX Tân Thuận xây dựng quy chế phối hợp với Doanh nghiệp kinh doanh cơ sở hạ tầng KCX trong việc quản lý hàng hoá ra, vào cổng KCX (khi không thực hiện giám sát trực tiếp tại cổng ra, vào của khu chế xuất) đảm bảo tạo điều kiện thông thoáng cho Doanh nghiệp và quản lý hải quan.

Lãnh đạo Cục cũng giao Phòng Quản lý rủi ro chủ trì phối hợp với 2 Chi cục Hải quan KCX Linh Trung và KCX Tân Thuận trao đổi hướng dẫn cán bộ, công chức Chi cục tăng cường thu thập thông tin xây dựng tiêu chí QLRR theo quy định về quản lý rủi ro. Trong đó chú trọng thu thập thông tin của tổ chức, cá nhân hoạt động gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại Điều 17 Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan.

Đội Kiểm soát Hải quan tăng cường công tác phối hợp với 02 Chi cục Hải quan KCX Linh Trung và KCX Tân Thuận, tổ chức nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động của các doanh nghiệp chế xuất trên địa bàn hoạt động để có biện pháp, kế hoạch đấu tranh phòng ngừa tội phạm, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

Duy Danh