CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

TIN TỨC TUYÊN TRUYỀN

  • RSS
Chủ Nhật, 10/11/2019 | 10:26 GMT+07
Share Chia Chia 439

Tận dụng các nguồn lực để duy trì và phát triển công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Việt Nam là 1 trong khoảng 40 nước trên thế giới có “Ngày pháp luật” và đã được quy định trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (có hiệu lực từ 01/01/2013). Theo đó, ngày 9/11 hằng năm được chọn là “Ngày pháp luật Việt Nam” vì đó là ngày Hiến pháp đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam được thông qua (ngày 09/11/1946). Đây là ngày để khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam.

Ảnh: Internet

Trong 6 năm qua, Ngày pháp luật Việt Nam đã triển khai và nhận được sự hưởng ứng rất sâu rộng trong phạm vi cả nước, trong toàn bộ hệ thống chính trị của chúng ta. Việc hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam đã đem lại nhiều thành quả đáng khích lệ. Thông qua việc hưởng ứng ngày pháp luật, tinh thần thượng tôn hiến pháp, pháp luật đã được lan tỏa một cách sâu rộng trong toàn xã hội và đến từng người dân, từ đó việc nhận thức, ý thức pháp luật của mọi người đã được cải thiện tăng cường và hầu hết mọi người đều xác định được rằng, cần hiểu và chấp hành pháp luật để sống đúng, sống hạnh phúc.

Ngày pháp luật đã trở thành hoạt động có ý nghĩa về cả khía cạnh chính trị cũng như pháp lý và đã được nhiều cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị triển khai hằng năm, thậm chí hàng tháng, hàng tuần và từ đó từ các cán bộ, công chức, đảng viên đến người dân càng hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa, vai trò của việc hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam. Theo đó, ngày pháp luật đã giúp cho công tác phổ biến một số quy định pháp luật được tăng cường, đi vào chiều sâu, có những đóng góp tích cực, góp phần vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là một hình ảnh đất nước Việt Nam đổi mới, giàu đẹp và từ đó quyền công dân, quyền con người được đảm bảo một cách tối đa.

Riêng TP.HCM là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hóa lớn của cả nước, từ thực tế của thành phố, nhiều chủ trương, chính sách lớn, quy định của pháp luật đã được ra đời và áp dụng chung cho cả nước. Trong 6 năm qua, TP.HCM được xem như là một điểm sáng về công tác tổ chức thi hành pháp luật nói chung cũng như tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng. Nổi lên là việc ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đã được Thành phố triển khai rất tốt, rất hiệu quả. Cụ thể, Sở Tư pháp thành phố đã xây dựng Cổng thông tin điện tử về phổ biến, giáo dục pháp luật và đó trở thành một địa chỉ đáng tin cậy để tạo nên sự tương tác về thông tin pháp luật với người dân và các cơ quan trong hệ thống chính quyền.

TP.HCM với tiềm năng về mọi mặt, luôn dành cho công tác phổ biến nội dung pháp luật một nguồn lực tương xứng với nhu cầu, yêu cầu của công tác phổ biến nội dung pháp luật trên địa bàn Thành phố. Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho toàn bộ nhân dân, TP.HCM cũng đã đầu tư khoảng 280 tỷ đồng để phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đã làm rất tốt chính sách thu hút các nguồn lực khác từ xã hội, đa dạng hóa các nguồn lực để phục vụ cho công tác này.

Mô hình “Ngày hội pháp luật” nhằm giúp cho giới công nhân, người lao động có một diễn đàn để qua đó họ được tương tác, trao đổi với các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật và cũng để từ đó nắm bắt, tìm hiểu cách ứng xử vể mặt pháp lý với những tình huống diễn ra trong cuộc sống liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của họ.

Để công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật trong thời gian tới phát huy được thế mạnh của mình và khắc phục những hạn chế nhất định đang tồn tại thì khi xây dựng những kế hoạch cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng tháng, hàng năm, các địa phương cần phải bám sát vào nội dung các chính sách mới được ban hành, những nhu cầu thực tiễn của người dân. Theo đó, những vấn đề nóng, bức xúc đã và đang phát sinh trên địa bàn cần phải được giải quyết một cách thỏa đáng không chỉ những biện pháp hành chính thuần túy mà phải là những biện pháp hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền và khơi thông nhận thức của người dân về những vấn đề đó.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong 6 năm qua, cần nhìn nhận một cách thẳng là thắn cũng có những lúc, những nơi công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật còn mang tính hình thức. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải khẳng định rằng, công tác truyền thông về phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật ngày càng quan trọng và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nói chung và của các cơ quan báo chí nói riêng, đặc biệt là trong thời đại công nghệ 4.0 như hiện nay. Chính vì vậy, cần phải có những giải pháp để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, qua đó nhằm góp phần đưa công tác này ngày càng lan tỏa và bền vững.

Trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, chúng ta cũng cần phải thích ứng với làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Theo đó, phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phát huy sức mạnh của các mạng xã hội, làm thế nào đó để các thông tin pháp luật mang tính chính thống được lan tỏa đến với người dân một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất, chính xác và đầy đủ nhất. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống các cơ quan thông tấn, báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng để đồng loạt cùng vào cuộc, giúp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật rộng khắp trên phạm vi cả nước.

Với đặc thù về dân trí, văn hóa vùng miền của người dân Việt Nam, mặc dù chúng ta trong giai đoạn phải thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhưng phải khẳng định là, trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật không thể bỏ qua hình thức tuyên truyền miệng hay phổ biến pháp luật trực tiếp. Điều này đòi hỏi những người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải thật sự giỏi về chuyên môn và nhuần nhuyễn về nghiệp vụ, có kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là rất tốn kém, đòi hỏi sự vào cuộc của toàn xã hội trong đó nhà nước là nòng cốt. Bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, chúng ta phải biết đa dạng hóa các nguồn lực khác, cần tận dụng các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực có kiến thức am hiểu pháp luật để giúp cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai một cách đồng đều, hiệu quả trên phạm vi cả nước.

Danh Nam