CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

Tôi muốn biết các điều kiện để được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên (AEO): - Điều kiện để được công nhận là doanh nghiệp AEO; - Thủ tục đăng ký; Cơ quan, phòng ban và chuyên viên phụ trách để liên hệ.

1. Điều kiện để được công nhận là doanh nghiệp AEO:

 Căn cứ Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định áp dụng chế độ ưu tiên trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp; điều kiện để được công nhận là doanh nghiệp AEO được quy định cụ thể tại Chương III, từ Điều 12 đến Điều 19.

2. Thủ tục đăng ký được quy định chi tiết tại Chương IV từ Điều 18 đến Điều 19 Thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2017 nêu trên.

3. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Tổ quản lý doanh nghiệp ưu tiên, địa chỉ số 51 Trường sơn, phường 2 Quận Tân Bình, Ông Trần Việt Cường - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan, số điện thoại 0903822943../.

1 13 << < 1 2 3 4 5  ... > >>