CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

TIN TỨC TUYÊN TRUYỀN

  • RSS
Thứ Tư, 28/02/2018 | 10:00 GMT+07
Share Chia Chia 692

Những thông tin mới nhất về hoạt động XNK trong nửa đầu tháng 2 

Ngày 27/2, Tổng cục Hải quan đưa ra những thông tin sơ bộ mới nhất về hoạt động XNK cả nước nửa đầu tháng 2/2018. Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch XNK của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 2 (từ ngày 1 đến 15/2) đạt 16,95 tỷ USD, giảm 21,3% (tương ứng giảm 4,59 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 1/2018.

Như vậy, tính đến hết ngày 15/2 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 57,12 tỷ USD, tăng 37,2% (tương ứng tăng 15,48 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017. Cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 2/2018 thặng dư 1,45 tỷ USD, đưa cán cân thương mại hàng hóa của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 2/2018 thặng dư 1,67 tỷ USD.

Trong 15 ngày đầu tháng 2 khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kim ngạch XNK gần 11 tỷ USD, giảm 18,1% tương ứng giảm 2,43 tỷ USD so với nửa cuối tháng 1/2018.

Tính đến hết ngày 15/2 khối DN FDI đạt kim ngạch XNK 36,82 tỷ USD, tăng 37%, tương ứng tăng 9,94 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2017, chiếm gần 64,5% tổng trị giá kim ngạch XNK cả nước trong cùng thời điểm. Cán cân thương mại hàng hóa của khối DN FDI trong nửa đầu tháng 2 đạt thặng dư 1,9 tỷ USD, đưa mức thặng dư của khối này từ đầu năm đến hết 15/02/2018 hơn 4,28 tỷ USD.

Hàng hóa XNK qua cảng Cát Lái. Ảnh: T.H

Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 2 đạt gần 9,2 tỷ USD, giảm 16,2% (tương ứng giảm gần 1,78 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 1/2018. Tính đến hết ngày 15/2 kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt  gần 29,4 tỷ USD, tăng 45,4% (tương ứng tăng gần 9,18 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

So với nửa cuối tháng 1/2018, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 02/2018 biến động mạnh ở một số nhóm hàng:  Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 20,9%, tương ứng giảm 271 triệu USD; giầy dép các loại giảm 20,5%, tương ứng giảm 153 triệu USD; hàng thủy sản giảm 30%, tương ứng giảm 116 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 14,7%, tương ứng giảm 100 triệu USD…

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 2/2018 đạt 7,75 tỷ USD, giảm 26,6% ( tương ứng giảm 2,81 tỷ USD) so với 15 ngày cuối tháng 1/2018. Tính đến hết ngày 15/2 kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 27,73 tỷ USD, tăng 29,4% (tương ứng tăng 6,3 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017.

So với nửa cuối tháng 1/2018, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 2 biến động mạnh ở một số nhóm hàng:  Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác giảm 26,8%, tương ứng giảm 413 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 41,6%, tương ứng giảm 304 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 11,6%, tương ứng giảm 2013 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 29,6%, tương ứng giảm 174 triệu USD; vải các loại giảm 30,1%, tương ứng giảm 170 triệu USD…