CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

Nhập khẩu máy móc sản xuất thức ăn gia súc” miễn thuế. Yêu cầu xem xét miễn thuế cho các phụ tùng thay thế liên quan.

               Doanh nghiệp không nói rõ nên không có căn cứ trả lời. Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 (từ Điều 6 đến Điều 31) và liên hệ trực tiếp Phòng Thuế XNK – Cục Hải quan TP.HCM để được hướng dẫn.

1 13 << < 1 2 3 4 5  ... > >>