CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

Miễn thuế đối với vật tư và phụ tùng của thiết bị nhập khẩu
- Khó khăn :Chúng tôi được hưởng miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc nhập khẩu cho nhà máy, nhưng đối với phụ tùng thay thế được nhập khẩu sau của các thiết bị, máy móc đó thì có trường hợp chúng tôi phải trả thuế cao. -Kiến nghị: Chúng tôi muốn biết điều kiện nào để được hưởng miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng thay thế của thiết bị, máy móc, mà Việt Nam chưa thể sản xuất trong nước.

Căn cứ theo quy định tại khoản 11 Điều 16 và Điều 17 Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 thì hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư thuộc đối tượng miễn thuế phải thực hiện thông báo Danh mục hàng hoá miễn thuế dự kiến nhập khẩu trước thời điểm đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu miễn thuế.

Để đảm bảo chính sách miễn thuế được áp dụng phù hợp quy định và thực tế của dự án, tại thời điểm thông báo Danh mục doanh nghiệp phải căn cứ các quy định nêu trên đối chiếu với thực tế quy mô, mục tiêu dự án để xác định số lượng, chủng loại hàng hoá nhập khẩu đề nghị miễn thuế phù hợp để đưa vào Danh mục.

1 13 << < 1 2 3 4 5  ... > >>