CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

LIÊN KẾT

HOẠT ĐỘNG HẢI QUAN

  • RSS
Thứ Bảy, 25/09/2021 | 01:25 GMT+07
Share Chia Chia 62

Infographic: Tình hình thu Ngân sách nhà nước của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh (cập nhật đến hết ngày 23/9/2021) 

Tình hình số thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 23/9/2021 đạt 85.268,6 tỷ đồng, bằng 79% chỉ tiêu pháp lệnh và 75,5% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 16,4% tương đương 12.035 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020 (đạt 73.233 tỷ đồng tương đướng 63,9% dự toán năm 2020)...

Thanh niên