CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

LIÊN KẾT

TIN TỨC TUYÊN TRUYỀN

  • RSS
Thứ Sáu, 15/10/2021 | 08:53 GMT+07
Share Chia Chia 71

Infographic: Tình hình thu Ngân sách nhà nước của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh (cập nhật đến hết ngày 13/10/2021) 

Tình hình số thu ngân sách nhà nước của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đến hết ngày 13/10/2021 đạt 90.945,5 tỷ đồng, bằng 84,2% chỉ tiêu pháp lệnh và 82,7% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 15,4% tương đương 12.132 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020 (đạt 78.813 tỷ đồng tương đướng 68,5% dự toán năm 2020).

Thanh niên