CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

TIN TỨC TUYÊN TRUYỀN

  • RSS
Thứ Sáu, 20/11/2020 | 15:32 GMT+07
Share Chia Chia 113

Infographic: Số thu ngân sách Nhà nước ngành Hải quan (cập nhật đến ngày 20/11/2020) 

 Tình hình số thu ngân sách nhà nước của Cc Hải quan thành ph H Chí Minh đến hết ngày 19/11/2020 đạt 90.940,6 t đồng, bằng 79,1% ch tiêu pháp lệnh và 75,2% ch tiêu phấn đu, gim 14,2% (giảm tuyệt đối 14.998 t đồng) so với cùng k năm 2019 (đạt 105.938 t đồng).

 

Số thu NSNN đến ngày 20/11/2020 của Cục Hải quan TP.HCM

Liên quan đến s thu ngân sách nhà nước của năm 2020, d kiến hết tháng 11 và 12 Cục Hải quan thành ph lần lượt thu được là 9.984,45 t đồng và 10.000 t đồng. Tổng sô thu ngân sách nhà nước của c năm 2020 d kiến là 103.360 t đồng (đạt 90% d toán pháp lệnh).

NTB