CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

TIN TỨC TUYÊN TRUYỀN

  • RSS
Thứ Tư, 05/08/2020 | 14:44 GMT+07
Share Chia Chia 61

Infographic: Số thu ngân sách Nhà nước ngành Hải quan (cập nhật đến ngày 05/8/2020)  

 Tình hình số thu ngân sách nhà nước của Cc Hải quan thành ph H Chí Minh đến hết ngày 04/8/2020 đạt 57.163,3 t đồng, bằng 49,7% ch tiêu pháp lệnh và 47,3% ch tiêu phấn đấu, giảm 17,7% tương đương 12.280 t đồng so với cùng k năm 2019 (đạt 69.444 t đồng).

 

Số thu NSNN đến hết ngày 04/8/2020 của Cục Hải quan TP.HCM

 Liên quan đến số thu ngân sách nhà nước của ngành Hải quan, đến ngày 04/8/2020 đạt 175.863 t đồng, bằng 52% ch tiêu pháp lệnh và giảm 15,2% so với cùng k năm 2019 (đạt 207.204 t đồng).

 NTB