CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

Hoàn thuế đối với nguyên liệu thức ăn chăn nuôi xuất khẩu đi Campuchia.

Doanh nghiệp chưa nói rõ hàng xuất khẩu đi CPC là hàng hóa sản xuất tại Việt Nam hay là hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam.

1. Nếu là hàng hóa tự sản xuất tại Việt Nam xuất khẩu đi CPC thì cơ quan thuế địa phương sẽ làm thủ tục hoàn thuế.

2. Nếu là hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam sau đó xuất khẩu đi CPC thì cơ quan Hải quan sẽ hoàn thuế. Đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu Điều 16 Luật số 107/2016/QH13 hoặc Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 (từ Điều 34 đến Điều 37). Cơ quan Hải quan sẽ căn cứ quy định này để thực hiện.

1 13 << < 1 2 3 4 5  ... > >>