CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hướng dẫn cách nộp hồ sơ:

Doanh nghiệp truy cập Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://pus.customs.gov.vn.

Sử dụng các phương tiện như máy tính bảng, điện thoại thông minh mọi lúc mọi nơi qua ứng dụng "Cục Hải quan TP.HCM" chọn chuyên mục Dịch vụ công trực tuyến

Hướng dẫn thao tác thông qua kênh Youtube / Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh triển khai dịch vụ công trực tuyến

- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh Triển khai dịch vụ công trực tuyến:https://www.youtube.com/watch?v=NT57ezQsRGk

- Hướng dẫn thủ tục huỷ tờ khai hải quan: https://www.youtube.com/watch?v=cjzwpmyFLB0&t=137s

Tải tài liệu hướng dẫn sử dụng tại đây

Quy trình thực hiện

Phần mềm ký offline