CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1/ Căn cứ pháp lý:

 - Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

Tại khoản 3 Điều 25: Người khai hải quan phải khai đầy đủ, chính xác, trung thực, rõ ràng các tiêu chí trên tờ khai hải quan; tự tính để xác định số thuế, các khoản thu khác phải nộp ngân sách nhà nước và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã khai.

Tại khoản 7a Điều 25: Khai hải quan đối với hàng hóa có nhiều hợp đồng hoặc đơn hàng thì: Hàng hóa nhập khẩu có nhiều hợp đồng hoặc đơn hàng, có một hoặc nhiều hóa đơn của một người bán hàng, cùng điều kiện giao hàng, cùng phương thức thanh toán, giao hàng một lần, có một vận đơn thì được khai trên một hoặc nhiều tờ khai hải quan;

  • Mã loại hình trên Vnaccs:

Căn cứ công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan thì:

Doanh nghiệp có thể khai báo chung với mã loại hình A11 (nhập kinh doanh) nhưng phải khai báo rõ riêng từng dòng hàng đối với hàng mẫu, FOC theo nội dung cụ thể trên Invoice và vào Ô ghi chép khác tách riêng số tiền không thanh toán vá số tiền phải thanh toán để làm cơ sở xác nhận số tiền phải thanh toán qua ngân hàng.

Hoặc doanh nghiệp có thể tách riêng khai báo hàng mẫu, FOC theo hoại hình H11 (nếu như số lượng hàng hóa là hàng mẫu, FOC chỉ thể hiện trên hợp đồng, thỏa thuận khác… mà không thể hiện trên Invoice)

2/ Hồ sơ:

- Thực hiện theo Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm:

a) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;

b) Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp.

c) Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hoá mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 01 bản chụp.

đ) Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành (nếu có) theo quy định của pháp luật: 01 bản chính.

e) Tờ khai trị giá: Người khai hải quan khai tờ khai trị giá theo mẫu, gửi đến Hệ thống dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc nộp cho cơ quan hải quan 02 bản chính (đối với trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy). Các trường hợp phải khai tờ khai trị giá và mẫu tờ khai trị giá thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

f) Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá, trong đó ghi rõ giá cung cấp theo hợp đồng uỷ thác không bao gồm thuế giá trị gia tăng (đối với trường hợp nhập khẩu uỷ thác): nộp 01 bản chụp;

     ……..

3/ Trình tự thực hiện:

     - Doanh nghiệp khai báo và Cơ quan Hải quan tiếp nhận kiểm tra quyết định thông quan theo quy định .

4/ Cách thức thực hiện:

- Khai báo qua hệ thống thông quan điện tử trên chương trình Vnaccs/Vcis và thực hiện các bước theo chỉ định của hệ thống.

5/Cơ quan thực hiện:

     - Doanh nghiệp và cơ quan Hải quan và các cơ quan có liên quan.

6/ Thuế :

     - Thuế XNK theo biểu thuế XNK hiện hành.

     - Thuế VAT theo Luật Thuế.

7/ Phí, lệ phí :

     - Lê phí làm thủ tục Hải quan theo thông tư 172/2010/TT-BTC

8/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

     - Theo thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015.

Hàng nhập khẩu kinh doanh kèm theo hàng mẫu, FOC
Còn hiệu lực