CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI CỤC HẢI QUAN CK CSG KV4

Share Chia Chia 5065

Giới thiệu về Chi Cục Hải Quan CK CSG KV4 

Địa chỉ:Km số 7, Xa lộ Hà Nội, phường Phước Long A, quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Điện thọai: 08.37310117

Fax:08.37313109

Email:hcmkv4@customs.gov.vn

 

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV được quy định tại các Quyêt định sô 1169/QĐ-TCHQ ngày 09/06/2010 và 896/QĐ-TCHQ ngày 02/05/2012 của Tổng cục Hải quan; Quyết định số 139/QĐ-HQHCM ngày 06/3/2013, Quyêt định sổ 1902/QĐ-HQHCM ngay 30/11/2010, Quyết định số 1903/QĐ-HQHCM ngày 30/11/2010 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, cụ thể:

1.Vị trí và chức năng:

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có chức năng trực tiếp thực hiện các quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phươnẸ tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; tổ chức thực hiện pháp luật về thuể và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, phòng, chổng ma túy trong phạm vị địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật.

2.Phạm vi và địa bàn hoạt động:

 • ICD Phước Long 1, ICD Phước Long3, ICD Phúc Long, ICD Transimex, ICD Sotrans, ICD Tanamexco, cảng thủy nội địa Long Bình.
 • Các Kho ngoại quan, Kho CFS, ... trong phạm vi cửa khẩu và ngoài cửa khẩu do Lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giao.

3. Nhiệm vụ và Quyền hạn:

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan và những nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây:

 1. Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh theo quy định của pháp luật.
 2. Thực hiện kiểm soát hải quan để phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại; phòng, chống ma túy trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục.

Phối hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.

 1. Tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện việc ấn định thuế, theo dõi, thu thuế nợ đọng, cưỡng chế thuế và phúc tập hồ sơ hải quan; đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.
 2. Thực hiện thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.
 3. Tổ chức triển khai thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào các hoạt động của Chi cục Hải quan.
 4. Thực hiện cập nhật, thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan theo quy định của Cục Hải quan tỉnh và của Tổng cục Hải quan.
 5. Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.
 6. Thực hiện việc lập biên bản, ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính, tạm giữ hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hải quan và xử lý vi phạm hành chính về hải quan; giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính và giải quyết tố cáo theo thẩm quyền Chi cục Hải quan được pháp luật quy định.
 7. Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về chính sách quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, các quy định, quy trình thủ tục hải quan và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Hải quan.
 8. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan trên địa bàn hoạt động Hải quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.
 9. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.
 10. Thực hiện hợp tác quốc tế về Hải quan theo phân cấp hoặc ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
 11. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức và quản lý tài chính, tài sản, các trang thiết bị của Chi cục Hải quan theo phân cấp của Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan tỉnh.
 12. Thực hiện các chế độ báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động của Chi cục Hải quan theo quy định của Cục Hải quan tỉnh và Tổng cục Hải quan.
 13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM giao.

 

4. Cơ cấu tổ chức:

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV gồm các Đội, Tổ công tác sau:

 1. Đội Tổng hợp;
 2. Đội Quản lý thuế
 3. Đội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu;
 4. Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu;
 5. Đội Giám sát;
 6. Tổ Kiểm soát Hải quan;
 7. Tổ Kiểm soát chống ma túy.