CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
1
123/test 08/07/2020 test
2
16/QÐ-GQKN 23/05/2019 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH MTV TM 32 (lần 2)
3
1321/KL-HQHCM 15/05/2019 Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hiệp Tân Hi Ta Sa
4
3176/KL-HQHCM 05/11/2018 Kết luận thanh tra tại trụ sở Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vật tư nông nghiệp Tiến Nông
5
51/QÐ-GQKN 19/10/2018 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH phân bón và hóa chất Vạn Tiến Phát đối với kết luận thanh tra số 1624/KL-HQHCM ngày 20/6/2018
6
2567/KL-HQHCM 21/09/2018 Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH MTV thương mại xuất nhập khẩu cuộc sống tươi đẹp
7
2460/KL-HQHCM 11/09/2018 Kết luận thanh tra tại trụ sở Công ty TNHH thương mại dịch vụ hóa chất Tường Ngọc
8
1624/KL-HQHCM 20/06/2018 Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH phân bón và hóa chất Vạn Tiến Phát
9
771/KL-HQHCM 26/03/2018 Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ quảng cáo Hải Thái
10
16/QÐ-GQKN 04/05/2017 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Chi nhánh Công ty TNHH TMDV chăn nuôi Việt-Úc (lần hai)
11
48/QÐ-GQKN 22/11/2016 V/v giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH MTV Long Sơn Nguyễn (lần đầu)
12
44/QÐ-GQKN 16/09/2016 Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần tập đoàn Intimex (lần đầu)
13
43/QÐ-GQKN 07/09/2016 Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại lần 2
14
42/QÐ-GQKN 26/08/2016 Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Sao Viễn Đông (lần hai)
15
41/QÐ-GQKN 19/08/2016 Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH sản xuất TM Vạn Đạt
16
40/QÐ-GQKN 16/08/2016 Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH thương mại dịch vụ 107 (lần đầu)
17
38/QÐ-GQKN 05/08/2016 về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH SXXNK TMDV Thiên bút (lần đầu)
18
39/QÐ-GQKN 05/08/2016 Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH XNK LHP Phát (lần đầu)
19
34/QÐ-GQKN 04/07/2016 Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH MTV TN26/2 (lần đầu)
20
33/QÐ-GQKN 04/07/2016 Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH SXTM Lê Hà Việt (lần đầu)
21
30/QÐ-GQKN 10/05/2016 Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang (Lần đầu)
22
27/QÐ-GQKN 05/05/2016 Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam (lần đầu)
23
26/QÐ-GQKN 29/04/2016 Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Thực phẩm Hưng Thịnh (lần đầu)
24
25/QÐ-GQKN 26/04/2016 Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty phát triển Mạnh Vinh
25
24/QÐ-GQKN 26/04/2016 Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần tập đoàn Intimex (lần đầu)
26
23/QÐ-GQKN 07/04/2016 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH thương mại Time Viet Nam (lần đầu)
27
1883/QÐ-GQKN 07/04/2016 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang (lần 2)
28
1884/QÐ-GQKN 07/04/2016 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang (lần 2)
29
1882/QÐ-GQKN 07/04/2016 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang (lần 2)
30
108/QÐ-GQKN 06/04/2016 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Thép Tây Nguyên (lần đầu)
31
22/QÐ-GQKN 29/03/2016 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH JeaSung Vina (Lần đầu)
32
19/QÐ-GQKN 09/03/2016 Quyết định về việc giiar quyết khiếu nại của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Đại Phúc (lần đầu)
33
18/QÐ-GQKN 09/03/2016 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Thép Tây Nguyên (lần đầu)
34
15/QÐ-GQKN 03/03/2016 Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Mandom Việt Nam (lần đầu)
35
16/QÐ-GQKN 03/03/2016 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Bảo Minh An
36
14/QÐ-GQKN 02/03/2016 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Đồng Tiến Phú (Lần đầu)
37
11/QÐ-GQKN 19/02/2016 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Hồng (lần đầu)
38
9/QÐ-GQKN 05/02/2016 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Doanh nghiệp tư nhân Nữ Hoàng (lần đầu)
39
05/QÐ-GQKN 20/01/2016 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH TMDV Thái Hòa (lần đầu)
40
03/QÐ-GQKN 08/01/2016 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Trung Thanh (lần đầu)
41
01/QÐ-GQKN 08/01/2016 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Ô tô K&K (lần đầu)
42
02/QÐ-GQKN 08/01/2016 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty cổ phần siêu thị Vinmart (lần đầu)
43
5001/QÐ-GQKN 16/12/2015 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Vương Quán (lần đầu)
44
10/QÐ-GQKN 26/11/2015 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH TM XNK Thanh Phương (lần đầu)
45
11/QÐ-GQKN 26/11/2015 Quết định về việc giải quyết của Công ty TNHH TM Phát triển Nhật Tân (lần đầu)
46
12/QÐ-GQKN 26/11/2015 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH MTV TMDV Trường Thông Phát (lần đầu)
47
07/QÐ-GQKN 20/11/2015 Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Tân Đại Dương (lần đầu)
48
08/QÐ-GQKN 20/11/2015 Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH phát triển Mạnh Vinh (lần đầu)
49
09/QÐ-GQKN 20/11/2015 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Thuận Thiên Hòa (lần đầu)
50
06/QÐ-GQKN 20/11/2015 V/v giải quyết khiếu nại của công ty TNHH SXTM XNK Vương quán
51
01/QÐ-HQHCM 28/09/2015 Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH DVTM Thực phẩm Huy Tuấn
52
02/QÐ-GQKN 09/09/2015 Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH MTV An An Gia (lần đầu)
53
2554/QÐ-HQHCM 21/08/2015 V/v giải quyết khiếu nại về mã số mặt hàng van cầu của Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp Phát Đạt (lần đầu)
54
84/QÐ-GQKN 17/10/2014 V/v Giải quyết khiếu nại TGTT của Cty TNHH Kính nổi VN
55
83/QÐ-GQKN 12/09/2014 V/v Giải quyết khiếu nại trị giá tính thuế lần 2 của Công ty TNHH Thực phẩm Ân Nam
56
2460/KL-HQHCM Kết luận thanh tra tại trụ sở Công ty TNHH thương mại dịch vụ hóa chất Tường Ngọc

DỊCH VỤ CÔNG