CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LIÊN KẾT

THÔNG BÁO LIÊN QUAN

Chủ Nhật, 01/06/2014 | 09:37 GMT+07
Share Chia Chia Google 6604

Danh sách cán bộ công chức hỗ trợ VNACCS-VCIS 

Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Sài Gòn Khu Vực I
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Tổ công tác
1 Lê Văn Triến Đội trưởng  0903 912 428 Đội thủ tục hàng hóa xuất khẩu
2 Nguyễn Công Trình Phó Đội trưởng 0903 951 111 Đội thủ tục hàng hóa xuất khẩu
3 Trần Hoàng Minh Đội trưởng  0903 889 399 Đội trưởng Đội Giám sát
4 Lê Việt Hùng Đội trưởng  0163 601 3999 Đội trưởng Đội Quản lý thuế
5 Dương Văn Thanh Nhân viên 0982 728 208 IT - Quản trị mạng
6 Cao Hoàng Trâm Nhân viên 0983 748 382 IT - Quản trị mạng
7 Trần Lê Bảo Long Nhân viên 0125 355 8686 IT - Quản trị mạng
         
         
Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Sài Gòn Khu Vực II
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Tổ công tác
1 Huỳnh Trung Kiên Phó Chi cục trưởng 0903967575 HQKV2
2 Lê Văn Nhiễn Phó Chi cục trưởng 0903700039 HQKV2
3 Nguyễn Nam Sơn Phó Đội trưởng  0903808938 Đội TTHHXNK
4 Dương Thị Thanh Hồng Đội trưởng 0903969865 Đội Giám sát
5 Nguyễn Thị Thu Trang Công chức 0933121189 Đội TTHHXNK
6 Vũ Ngọc Tới Công chức 0909519368 Đội TTHHXNK
7 Lâm Tuấn Hải Công chức 0918443263 Đội Giám sát
         
         
Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Sài Gòn Khu Vực III
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Tổ công tác
1 Lê Thanh Hải Phó Chi cục trưởng 0984.696.968  
2 Bùi Văn Lệ Đội trưởng  0903.931.034  ĐTT 2
3 Nguyễn Tiến Bắc Phó Đội trưởng  01655.149.999  ĐTT 2
4 Hoàng Thị Xuân Hoa Đội trưởng  0916.915.445 ĐTT 1
5 Cao Vũ Nam Phó Đội trưởng  0968.883.373 ĐTT 1
6 Tăng Trung Thuận Đội trưởng  0917.315.206 ĐTTXDầu
7 Đỗ Việt Hưng Công chức  0914.510.262 ĐTTXDầu
8 Mai Thị Hải Châu Công chức  0913.133.294  ĐTT 2
9 Nguyễn Thọ Sơn Công chức  0972.055.084 ĐTT 1
10 Nguyễn Vũ Duy Công chức  0937.346.353  ĐTT 2
11 Nguyễn Cao Minh Quản trị mạng 0989.393.991 Đội Tổng hợp
         
         
Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Sài Gòn Khu Vực IV
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Tổ công tác
1 Thái Công Dân Đội trưởng  0918 575335 Thủ tục nhập
2 Nguyễn Thế Truyền Đội trưởng  0903 961166 Thủ tuc xuất
3 Huỳnh Việt Hùng Đội trưởng  0903 700790 Giám sát
4 Nguyễn Huy Tổ trưởng 0903 991414 CBL
5 Trương Văn Dương Công chức  0913 888055 Đội Tông hợp
6 Lê Đình Thanh Công chức  0909 739856 Đội Tông hợp
0972 711411
         
         
Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Tân Cảng
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Tổ công tác
1 Dư Minh Quyên Đội trường 0903.708.095  
2 Nguyễn Minh Thụ Phó ĐT 0913.989.098  
3 Nguyễn Thị Thanh Hiền Công chức  0903.915.715 G/s kho hàng nhập
4 Trân Văn Huyên Công chức  0913.802.434 G/S kho hàng xuât
5 Hoàng thị Minh Huệ Công chức  0903.346.641 G/S bãi hàng xuât
6 Phùng Thị Bích Phượng Công chức  0932.899.868 G/S bãi hàng nhập
7 Nguyễn Ngọc Điệp Công chức  0903.847.946 G/S công-ca.l
8 Nạuyên Bá Lộc Công chức  0908.815.199 G/S công-ca.2
9 Hô Thiên Lăm Công chức  0903.961.575 G/S cổng-ca.3
         
         
Chi Cục Hải Quan KCX Tân Thuận
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Tổ công tác
1 Nguyễn Ngọc Linh Phó CCT 0919595959  
2 Lê Trung Tín Đội trưởng 0903834584 Đội nghiệp vụ
3 Nguyễn Minh Ngọc  Đội trưởng 0903957389 Đội tổng hợp
4 Nguyễn Hồ Châu Giang Đội trưởng 0915955555 Đội giám sát
5 Nguyễn Khánh Vân Phó đội trưởng 0918318318 Đội nghiệp vụ
6 Phạm Ngọc Hà Công chức 0918413954 IT- quản trị mạng
         
         
Chi Cục Hải Quan KCX Linh Trung
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Tổ công tác
1 Trần Hải Minh Phó Chi cục trưởng 0903.820.658  
2 Phan Đức Thắng Phó Đội trưởng  0908.257.979 Đội nghiệp vụ 1
3 Vương Thới Hiếu Phó Đội trưởng  0903.835.111 Đội tổng hợp
4 Nguyễn Tiến Đăng Phó Đội trưởng  0903.359.712 Đội nghiệp vụ 2
5 Hà Thúc Tuấn Phó Đội trưởng  0902.373.975 Đội giám sát
6 Nguyễn Quốc Hùng Phó Đội trưởng  0903.844.076 Đội thủ tục khu công nghệ cao
7 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Công chức 0902.612.929 Đội nghiệp vụ 1
8 Ninh Văn Lai Quản trị mạng 0904.422.280 Quản trị mạng
9 Phạm Thanh Lân Quản trị mạng 0989.205.700 Quản trị mạng
         
         
Chi Cục Hải Quan Chuyển Phát Nhanh
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Tổ công tác
1 Lê Thị Thùy Dung Phó Đội trưởng 0914.96.17.15 Đội thủ tục hàng hóa XNK4
2 Nguyễn Thị Hồng Vân Công chức 0908.96.68.69 Quản trị mạng 
         
         
Chi Cục Hải Quan quản lý hàng Gia Công
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Tổ công tác
1 Võ Văn Trực Phó Chi cục trưởng 090 3800666  
2 Tổng Viết Hạnh Phó Chi cục trưởng 091 3124358  
3 Trần Ngọc Tánh Phó Chi cục trưởng 090 3887551  
4 Nguyễn Giang Nam Đội trưởng 090 3969669 Đội thủ tục Gia Công
5 Bùi Thị Bích Hồng Đội trưởng 090 3907441 Đội thủ tục SXXK
6 Nguyễn Trần Hoàng Đội trưởng 090 3707982 Đội quản lý thuế
7 Lê Công Thuận Phó Đội trưởng 090 3375056 Đội quản lý thuế
8 Nguyễn Hùng Chương Phó Đội trưởng 090 3910333 Đội thủ tục SXXK
9 Vũ Ngọc Thủy Phó Đội trưởng 090 7489162 Đội thủ tục SXXK
10 Trần Thị Anh Trâm Công chức 091 8272343 Quản trị mạng
11 Lê Vũ Hải Công chức 092 2229868 Quản trị mạng
12 Lê Thị Thu Vân Công chức 012 24755733 Quản trị mạng
         
         
Phòng Thuế XNK
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Tổ công tác
1 Lê Thanh Tùng Phó trưởng phòng 0903.709.090    (08) 3821.4365 Phó trưởng phòng thuế XNK
2 Phạm Văn Hồng Chuyên viên  0903.935.085    (08) 38223506 Chuyên viên phòng thuế XNK
         
         
Phòng Quản Lý Rủi Ro
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Tổ công tác
1 Tôn Thanh Phong Phó trưởng phòng 0903816667  
2 Nguyên Quôc thăng Phó trưởng phòng 0903840525  
3 Phan Thanh Tâm Công chức 0903903157  
4 Dương Thành Công Công chức 0919323302  
5 Đinh Văn Khởi Công chức 0913776868  
6 Nguyên Như Quang Công chức 0919400025  
         
         
Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hiệp Phước
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Tổ công tác
1 Trần Bắc Nam Đội trưởng 0903816667 Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu
2 Nguyễn Thanh Tùng Đội trưởng 0903840525 Đội thủ tục hàng hóa xuất khẩu
3 Trần Tường Anh Phó Đội trưởng 0903903157 Đội giám sát
4 Trần Thanh Trà Phó Đội trưởng 0919323302 Đội giám sát
         
         
Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất 
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Tổ công tác
1 Đỗ Thế Mạnh Phó Chi cục trưởng 0947 369 999  
2 Nguyễn Đức Khánh Phó Chi cục trưởng 0903 171 074  
3 Vũ Hồng Sơn Phó Đội trưởng 0909 660 052 Đội TTHH nhập khẩu
4 Đỗ Thế Phương Phó Đội trưởng 0913 141 184 Đội TTHH nhập khẩu
5 Nguyễn Đông Nam Phó Đội trưởng 0903 739284 Đội TTHH xuất khẩu
6 Nguyễn Thanh Quang Phó Đội trưởng 0913 924 510 Đội giám sát
7 Nguyễn Thị Thanh Vân Phó Đội trưởng 0918 028 836 Đội quản lý thuế
8 Trần Thị Tuyết Công chức 0945 291 078 Đội giám sát
9 Nguyễn Ngọc Lâm Quản trị mạng 0918 204 400 IT - Đội giám sát
10 Lê Thị Khánh Chi Công chức 0918 862 727 Đội TTHH xuất khẩu
         
         
Trung Tâm Dữ Liệu & Công Nghệ Thông Tin
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Tổ công tác
1 Nguyễn Minh Quang Phó Trưởng Trung Tâm 0988 656 393  
2 Ngô Chí Vân Công chức 0908 277 601 Bộ phận phát triển phần mềm
3 Ngô Huỳnh Thùy Trang Công chức 08 3822 9811 (411) Bộ phận cấp tài khản
4 Trần Hiếu Trung Công chức 08 3822 9811 (414) Bộ phận cấp tài khản
5 Hot Line TTDL & CNTT 08 3822 9734-0938 832 718