CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI CỤC HẢI QUAN CK TÂN SƠN NHẤT

Giới thiệu về Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 

Địa chỉ:  51 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38457 111

Fax: (08) 38 446 392

Email: hcmsbtsn@customs.gov.vn

 

Bản đồ

 

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-TCHQ ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 1904/QĐ-HQHCM ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ CHí Minh quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

 

1.Vị trí và chức năng:

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan TP. Hồ CHí Minh; có chức năng trực tiếp thực hiện các quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phòng, chống ma túy trong phạm vi địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật.

 

2.Nhiệm vụ và quyền hạn:

Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo quy định của pháp luật.

Thực hiện kiểm soát hải quan để phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phòng, chống ma túy trong phạm vi địa bàn hoạt động của Chi cục.

Phối hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ngoài phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.

Tiến hành thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thực hiện việc ấn định thuế, theo dõi, thu thuế nợ đọng, cưỡng chế thuế và phúc tập hồ sơ hải quan; đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Thực hiện thống kê nhà nước về hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

Tổ chức triển khai thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào các hoạt động của Chi cục.

Thực hiện cập nhật, thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan theo quy định của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật.

Thực hiện việc lập biên bản, ra quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính, tạm giữ hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về hải quan và xử lý vi phạm hành chính về hải quan; giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính và giải quyết tố cáo theo thẩm quyền Chi cục được pháp luật quy định.

Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung về chính sách quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, các quy định, quy trình thủ tục hải quan và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước, tổ chức hữu quan trên địa bàn hoạt động Hải quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Thực hiện hợp tác quốc tế về Hải quan theo phân cấp hoặc ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức và quản lý tài chính, tài sản, các trang thiết bị của Chi cục theo phân cấp.

Thực hiện các chế độ báo cáo và cung cấp thông tin về hoạt động của Chi cục theo quy định của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Tổng cục Hải quan.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giao.

 

3.Cơ cấu tổ chức:

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất gồm các Đội (Tổ) công tác sau:

+ Đội Tổng hợp: Thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp báo cáo, thống kê, công tác văn thư; Tiếp nhận và theo dõi giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định…

+ Đội Quản lý thuế: Thực hiện các công tác liên quan về thuế, phúc tập hồ sơ theo quy định…

+ Đội Thủ tục hành lý xuất khẩu: Thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý, hàng hóa của người xuất cảnh; Quản lý hàng hóa kinh doanh ở cửa hàng miễn thuế, thủ tục hải quan đối với dịch vụ thoái hối tại khu cách ly; Thực hiện việc hoàn thuế GTGT cho người mang hộ chiếu nước ngoài…

+ Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu: Thực hiện thủ tục hải quan đối với hành lý, hàng hóa của người nhập cảnh…

+ Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu: Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc địa bàn quản lý

+ Đội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu: Thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu và các loại hình khác thuộc địa bàn quản lý

+ Đội Giám sát: Thực hiện việc kiểm tra, giám sát thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, chuyển cảng, quá cảnh...

+ Tổ Kiểm soát Hải quan: Thực hiện chức năng kiểm soát hải quan sưu tra, điều tra để phòng, chống buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua cửa khẩu.

+ Tổ Kiểm soát phòng, chống ma túy: Tổ chức các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và bắt giữ tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy và tiền chất qua cửa khẩu…

4/ Lãnh đạo Chi cục:

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có Chi cục trưởng và bốn (04) Phó Chi cục trưởng

5/ Phạm vi và địa bàn hoạt động:

+ Khu cách ly của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh.

+ Khu vực sân ga, nhà ga hàng không, nơi đi, đến của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh có mang theo hàng hóa, hành lý được xuất khẩu, nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan.

+ Khu vực cửa hàng kinh doanh hàng miễn thuế.

+ Khu vực xếp dỡ, chuyển tải, khu vực kho bãi chứa hàng hóa được xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh qua đường vận tải hàng không.

+ Khu vực sân đỗ máy bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

+ Những khu vực khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.