CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI CỤC HẢI QUAN CK CSG KV3

Giới thiệu về Chi Cục Hải Quan CK CSG KV3 

 

Địa chỉ:Đường Liên cảng A5, KP1, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Điện thọai: 08. 38725258

Fax:08.38728326

Email:hcmkv3@customs.gov.vn

 

Bản đồ

 

 

1.Vị trí và chức năng:

 

2.Nhiệm vụ và Quyền hạn:

 

3.Cơ cấu tổ chức: