CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG HIỆP PHƯỚC

Giới thiệu về Chi Cục Hải Quan Cảng Hiệp Phước 

 •  
 • Thông tin liên hệ:
 • Địa chỉ: Lô C17 đường số 14, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.
 •  
 • Điện thoại: 08 38734606
 •  
 • Fax: 08 38734549.

 

 •  
 • 1.Vị trí chức năng:
 • Thực hiện theo Quyết định số 1910/QĐ-HQHCM ngày 30/11/2010 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước trực thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
 •  
 • 2.Cơ cấu tổ chức của đơn vị: gồm các Đội (Tổ) công tác sau:
 •  
 • 1/ Đội Tổng hợp;
 •  
 • 2/ Đội Quản lý thuế;
 •  
 • 3/ Đội Thủ tục hàng hóa xuất khẩu;
 •  
 • 4/ Đội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu;
 •  
 • 5/ Đội Giám sát;
 •  
 • 6/ Tổ Kiểm soát hải quan.