CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

THÔNG TIN ĐẤU THẦU - ĐẤU GIÁ

Thứ Hai, 26/03/2018 | 16:46 GMT+07
Share Chia Chia 1642

Chi cục HQ CK CSG KV1 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 

Căn cứ Điều 56 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ vào nhu cầu thực tế về hàng hóa tồn đọng đã xác lập quyền sở hữu Nhà nước tại cảng Cát Lái thuộc Chi cục HQ CK CSG KV1.

Chi cục HQ CK CSG KV1 thay mặt Hội đồng xử lý hàng hóa tồn đọng theo Quyết định số 497/QĐ-HQHCM ngày 11/4/2017 của Cục Hải quan Tp. HCM; địa chỉ: số 02 Hàm Nghi, Quận 1, Tp. HCM là đơn vị có tài sản đấu giá chi tiết hàng hóa và giá khởi điểm như sau: (file đính kèm)

 4145.tif