CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

DANH MỤC BIỂU THUẾ

Share Chia Chia Google 6845

Chống bán phá giá 

 Quyết định 5825/TCHQ-TXNK​ V/v thuế chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội

 Quyết định 539/QÐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1105/QĐ-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với sản phẩm thép mạ nhập khẩu

 Quyết định 538/QÐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ

Quyết định 537/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3283/QĐ-BCT ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

 Quyết định 536/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Bộ Trưởng Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ

V/v chấm dứt hiệu lực thuế chống bán phá giá tạm thời đối với mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ Trung Quốc

 Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu

Quyết định áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời

 Công văn số 1774/TCHQ-TXNK ngày 5/3/2015 của Tổng cục Hải quan v/v thuế chống bán phá giá

Quyết định 7896/QÐ-BCT ngày 05/09/2014 về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Công văn số 8300/BTC-CST ngày 23/6/2014 về áp dụng thuế tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp

 Nghị định 90/2005/NÐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam

 Quyết định 537/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3283/QĐ-BCT ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
 Quyết định 538/QÐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 2968/QĐ-BCT ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc áp dụng biện pháp tự vệ