CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TIN ẢNH

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

LIÊN KẾT

HOẠT ĐỘNG HẢI QUAN

  • RSS
Thứ Sáu, 29/11/2019 | 17:24 GMT+07
Share Chia Chia 2217

Chính thức giải thể Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 2 

“Cục Hải quan TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 3189 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 3, trên cơ sở giải thể và chuyển nhiệm vụ thực hiện thủ tục hải quan cho phương tiện xuất nhập cảnh và hàng hóa xuất nhập khẩu từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 thực hiện. Quyết định này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/12/2019.”

Như vậy, kể từ ngày 01/12/2019, các hãng tàu, các đại lý hải quan cũng như các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 2 trước đây cần liên hệ Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 3 để được thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

(Cán bộ, công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 2)

Qua hơn 2 tháng quyết liệt triển khai rà soát, kiểm tra, lưu giữ và chuyển dữ liệu kế toán, dữ liệu nợ thuế trên hệ thống kế toán thuế tập trung; xây dựng phương án kết nối hạ tầng truyền thông giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3; giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 với Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh theo mô hình tổ chức mới. Đồng thời bàn giao trụ sở, cơ sở vật chất, kỹ thuật, hồ sơ, tài liệu, công việc còn tồn đọng và những nhiệm vụ khác của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 cho Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 đảm nhiệm. Cục Hải quan Tp Hồ Chí Minh đã khẩn trương, quyết liệt thực hiện các biện pháp cần thiết để giải thể và chuyển nhiệm vụ của các đơn vị theo đúng quy định, không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Như vậy, trong năm 2019, Tổng cục Hải quan đã tổ chức sáp nhập 14 Chi cục, giải thể 01 Chi cục, tinh gọn bộ máy từ 174 Chi cục xuống còn 162 Chi cục./.

Thanh Tùng.