CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

Cơ quan hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT)
-Khó khăn: Với quy định sửa đổi mới, cơ quan có thẩm quyền hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) và cơ quan Hải quan có quan điểm mâu thuẫn nên chúng tôi gặp khó khăn trong việc hoàn thuế trong trường hợp thuế suất nhập khẩu bằng 0%. - Kiến nghị: Chúng tôi mong muốn Hải quan hướng dẫn cụ thể để chúng tôi có thể được hoàn thuế trong trường hợp này.

Nội dung câu hỏi của doanh nghiệp không thể hiện rõ doanh nghiệp gặp vướng mắc về hoàn thuế GTGT trong trường hợp nào Phòng Thuế XNK không có cơ sở trả lời chính xác. Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu quy định tại Điều 49, Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính về xử lý thuế GTGT nộp thừa đối với hàng hoá xuất nhập khẩu để thực hiện. Trong trường hợp có phát sinh vướng mắc trong việc hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu, đề nghị doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ liên hệ với Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu hàng hoá để được giải quyết theo quy định.

1 13 << < 1 2 3 4 5  ... > >>