CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

Có thể lưu trữ chứng từ scan và lưu trữ chứng từ trên máy tính
Công ty TNHH Coast Phong Phú: Quy trình lưu trữ chứng từ để KTSTQ hiện tại DN lưu giữ chứng từ gốc, bao gồm: tờ khai, danh mục thông quan hàng hóa, hóa đơn, hợp đồng, phiếu đóng hàng và các chứng từ thông quan khác .. .trong thời hạn 5 đến 10 năm sau cho đến khi hoàn tất thủ tục kiểm tra sau thông quan. Đề xuất: có thể lưu trữ chứng từ scan và lưu trữ chứng từ trên máy tính,khi có yêu cầu kiểm tra sau thông quan DN sẽ in lại va ký sao y xác nhận đó là bộ tờ khai đúng để kiểm tra sau thông quan doanh nghiệp có được không?

Việc lưu trữ hồ sơ hải quan là thực hiện theo Luật lưu trữ Nhà nước và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, theo đó tùy loại hồ sơ Hải quan mà có thời gian và hình thức lưu trữ khác nhau, do đó Doanh nghiệp cần phải thực hiện theo đúng quy định.

 Khi được cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan, Doanh nghiệp cần cung cấp, xuất trình hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra sau thông quan (tùy nội dung, phạm vi kiểm tra).

1 13 << < 1 2 3 4 5  ... > >>