CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

Cách thức mua vật tư, nguyên liệu còn thừa sau khi gia công hàng hóa xuất khẩu
Đơn vị chúng tôi thành lập và vận hành nhà máy tại Việt Nam. Theo hợp đồng gia công, đơn vị chúng tôi được giao sợi và gia công sản xuất vải tại nhà máy Việt Nam, sau đó bán hoặc xuất khẩu. Trong quá trình sản xuất, đôi khi có phát sinh sợi dư thừa từ số sợi được giao gia công. Trong trường hợp này, nhà máy tại Việt Nam muốn mua lại số sợi thừa từ công ty mẹ tại Hàn Quốc. Đề nghị quý cơ quan cho biết quy trình thủ tục để đơn vị có thể trực tiếp mua vật tư, nguyên liệu gia công hàng xuất khẩu còn lại tại nhà máy ở Việt Nam.

    1. Tại Điều 64  Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bởi Thông tư số 39/2018/TT-BTC có quy định như sau:

     Sau khi kết thúc hợp đồng gia công, nếu người mua nguyên liệu, vật tư dư thừa là tổ chức, cá nhân (không phải là bên nhận gia công) tại Việt Nam thì làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư số 39/2018/TT-BTC. 

      2. Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ được quy định tại Điều 86-Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi bởi Thông tư số 39/2018/TT-BTC như sau:

      a) Trách nhiệm của người xuất khẩu: 

      a.1) Khai thông tin tờ khai hải quan xuất khẩu và khai vận chuyển kết hợp, trong đó ghi rõ vào ô “Điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” là mã địa điểm của Chi cục Hải quan làm thủ tục hải quan nhập khẩu và ô tiêu chí “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp” trên tờ khai xuất khẩu phải khai như sau: #&XKTC hoặc tại ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy; 

      a.2) Thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa theo quy định; 

      a.3) Thông báo việc đã hoàn thành thủ tục hải quan xuất khẩu để người nhập khẩu thực hiện thủ tục nhập khẩu và giao hàng hóa cho người nhập khẩu; 

      a.4) Tiếp nhận thông tin tờ khai nhập khẩu tại chỗ đã hoàn thành thủ tục hải quan từ người nhập khẩu tại chỗ để thực hiện các thủ tục tiếp theo. 

      b) Trách nhiệm của người nhập khẩu: 

    b.1) Khai thông tin tờ khai hải quan nhập khẩu theo đúng thời hạn quy định trong đó ghi rõ số tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ tương ứng tại ô “Số quản lý nội bộ doanh nghiệp” như sau: #&NKTC#&số tờ khai hải quan xuất khẩu tại chỗ tương ứng hoặc tại ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy;

    b.2) Thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quy định; 

    b.3) Ngay sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại chỗ thì thông báo việc đã hoàn thành thủ tục cho người xuất khẩu tại chỗ để thực hiện các thủ tục tiếp theo; 

    b.4) Chỉ được đưa hàng hóa vào sản xuất, tiêu thụ sau khi hàng hóa nhập khẩu đã được thông quan.

    Cục Hải quan TP.HCM đề nghị Doanh nghiệp nghiên cứu hướng dẫn trên đây để thực hiện.   

1 13 << < 1 2 3 4 5  ... > >>