CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (FAQ)

Các quy định thuế nhà thầu đối với hợp đồng ngoại thương thuộc nhóm điều kiện giao hàng D (DAT, DAP, DDP ).
-Khó khăn: Với các hợp đồng ngoại thương có các điều kiện giao hàng nhóm D (DDP, DAT, DAP) thì nhà xuất khẩu nước ngoài phải chịu thuế nhà thầu (FCT) với mức thuế suất 1~2% trên tổng giá trị lô hàng nhập khẩu. Nghĩa là thuế này đánh trên phần dịch vụ vận chuyển trong nội địa Việt Nam, nhưng trên thực tế nhàxuất khẩu nước ngoài không cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa, mà sử dụng dịch vụ của công ty logistics. Có nghĩa là nhà xuất khẩu nước ngoài trả tiền thuê công ty logistics cung cấp dịch vụ. Do vậy, họ không có lợi nhuận từdịch vụ vận chuyển nội địa. Thế nhưng họ phải chịu thuế trên toàn bộ doanh thu, mặt khác, công ty logistic cũng phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy, phần doanh thu vận chuyển này chịu hai lần thuế. -Kiến nghị: Đối với các hợp đồng ngoại thương có điều kiện giao hàng nhóm D, nhà xuất khẩu nước ngoài hiện bị đánh thuế cao. Vì thế, chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng xem xét 1) Giảm mức thuế suất thuế nhà thầu; 2) Không đánh thuế nhà thầu đối với doanh thu logistics do công ty logistic cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi đề nghị được hoàn thuế GTGT.

Vướng mắc của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế địa phương, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thuế địa phương quản lý trực tiếp để được giải quyết theo quy định.       

1 13 << < 1 2 3 4 5  ... > >>