CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chính sách mặt hàng Căn cứ pháp lý Ngày hiệu lực Lịch sử
Hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 24/2017/TT-BNNPTNT 01/01/2018 Xem chi tiết
Mã hàng:
Chính sách: