CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

STT Tiêu Đề
1
Thông báo: về việc tổ chức Lớp đào tạo nghiệp vụ hải quan cơ bản ( 31/05/2021)
2
Thông báo nâng cấp các hệ thống bảo mật tại Trung tâm Quản lý vận hành Hệ thống CNTT ( 15/05/2021)
3
Thông báo tạm hoãn kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Hải quan năm 2021 ( 11/05/2021)
4
Thông báo 820/HQTPHCM-CBLXL ngày 09/4/2021 v/v trưng cầu giám định chất lượng còn lại và thẩm định giá ( 10/04/2021)
5
Thông báo 819/HQTPHCM-CBLXL ngày 09/4/2021 v/v trưng cầu giám định chất lượng còn lại và thẩm định giá ( 10/04/2021)
6
Thông báo làm rõ một số nội dung thí sinh quan tâm tại Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Hài quan năm 2021 (Thông báo này đính kèm công văn số 04/TCHQ-HĐTTCC ngày 06/04/2021) ( 08/04/2021)
7
Hướng dẫn khai báo thông tin số vận đơn trên tờ khai Hải quan nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu qua đường hàng không ( 31/03/2021)
8
Thông báo 58/TB-HQTPHCM ngày 26/03/2021 V/v triển khai Hệ thống quản lý, giám sát tự động đường hàng không đối với các kho hàng không tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ( 28/03/2021)
9
Thông báo 573/HQHCM-CBLXL ngày 18/03/2021 v/v trưng cầu giám định chất lượng còn lại và thẩm định giá ( 19/03/2021)
10
Thông báo 572/HQHCM-CBLXL ngày 18/03/2021 v/v trưng cầu giám định chất lượng còn lại và thẩm định giá ( 19/03/2021)
11
Về việc tuyển dụng công chức Tổng cục Hải quan năm 2021 ( 16/03/2021)
12
Thông báo 526/HQHCM-CBLXL ngày 15/03/2021 v/v trưng cầu giám định chất lượng còn lại và thẩm định giá ( 16/03/2021)
13
Danh sách hàng trưng cầu giám định chất lượng còn lại và thẩm định giá theo thông báo số 418/HQHCM-CBLXL ngày 02/03/2021 ( 02/03/2021)
14
Thông báo 418/HQHCM-CBLXL ngày 02/03/2021 v/v trưng cầu giám định chất lượng còn lại và thẩm định giá ( 02/03/2021)
15
Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ( 25/02/2021)
16
Thông báo 196/HQHCM-CBLXL ngày 22/01/2021 v/v báo giá chi phí tiêu hủy lô hàng vật chứng lá khát (Đính kèm file) ( 22/01/2021)
17
Thông báo 3767/HQHCM-CBLXL ngày 22/12/2020 v/v trưng cầu giám định chất lượng còn lại và thẩm định giá (Đính kèm file) ( 27/12/2020)
18
Thông báo 3766/HQHCM-CBLXL ngày 22/12/2020 v/v trưng cầu giám định chất lượng còn lại và thẩm định giá (Đính kèm file) ( 27/12/2020)
19
Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản/yêu cầu phong tỏa tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng - Ngày 11/12/2020 ( 16/12/2020)
20
V/v trưng cầu thẩm định giá theo công văn số 2594/HQHCM-CBLXL ngày 08/09/2020 ( 08/09/2020)
21
V/v trưng cầu thẩm định giá theo công văn số 2593/HQHCM-CBLXL ngày 08/9/2020 ( 08/09/2020)
22
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ SỐ 204/TB-HQHCM NGÀY 30/7/2020 ( 30/07/2020)
23
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ SỐ 203/TB-HQHCM NGÀY 30/7/2020 ( 30/07/2020)
24
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (lần 2) của Công ty Cổ phần Thương Mại Thế Giới Nước Hoa - Ngày 28/7/2020 ( 29/07/2020)
25
Vv trả lời công văn số 02-20/CV-20 ngày 16/7/2020 ( 17/07/2020)
26
V/v cung cấp thông tin của Công ty TNHH Sung Shin Việt Nam ( 17/07/2020)
27
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH SX TM Nguyên Phi (lần 2) - Ngày 10/7/2020 ( 17/07/2020)
28
Vv xác minh thông tin phản ánh trên Hệ thống thông tin Chính phủ ( 16/07/2020)
29
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (lần 2) của Công ty TNHH MARS Việt Nam - Ngày 07/7/2020 ( 08/07/2020)
30
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại (lần 2) của Công ty TNHH Sản xuất Hoàng Trinh - Ngày 06/7/2020 ( 08/07/2020)
31
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần LIWORLDCO (lần 2) - Ngày 06/7/2020 ( 08/07/2020)
32
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH MTV Sợi Bảo Trí (lần 2) - Ngày 06/7/2020 ( 08/07/2020)
33
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH XNK Đặng Phú Quý (lần 2) - Ngày 06/7/2020 ( 08/07/2020)
34
Hướng dẫn nhập khẩu ô tô dưới 16 chỗ ngồi vào nội địa từ kho ngoại quan ( 03/07/2020)
35
V/v nhập khẩu thiết bị điện tử làm nóng thuốc lá ( 03/07/2020)
36
Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Hạt giống Hưng Nông (Lần hai) - (Đính kèm quyết định) ( 22/06/2020)
37
Về việc niêm yết hàng vi phạm quá thời hạn tạm giữ mà không có người đến nhận ( 18/06/2020)
38
Về việc thay đổi thông tin địa chỉ trụ sở cơ quan Tổng cục Hải quan ( 10/06/2020)
39
Trả lời công văn số 03-2020/CV-Asi-Shine ngày 29/5/2020 ( 05/06/2020)
40
V/v tổ chức Lớp hướng dẫn ôn tập, hệ thống hóa kiến thức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan khu vực phía Nam ( 29/05/2020)
41
Về việc nâng cấp hệ thống Công nghệ thông tin ( 21/05/2020)
42
V/v cập nhật chuẩn định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan hải quan và kho hàng không ( 18/05/2020)
43
Trả lời công văn số 160320 ngày 16/3/2020 ( 13/05/2020)
44
Trả lời công văn số 02/2020-CCHQHC ngày 13/5/2020 ( 13/05/2020)
45
Trả lời công văn số 01/MGT-HQ ngày 04/5/2020 ( 11/05/2020)
46
Trả lời công văn số 0805/2020/DKSH ngày 08/5/2020 ( 08/05/2020)
47
Công văn 2849/TCHQ-GSQL ngày 29/4/2020 của Tổng cục Hải quan v/v hướng dẫn thủ tục xuất khẩu gạo ( 30/04/2020)
48
Công văn số 2652/TCHQ-CNTT ngày 25/4/2020 của Tổng cục Hải quan v/v các tờ khai xuất khẩu gạo theo công văn 2638/TCHQ-GSQL ( 26/04/2020)
49
Công văn số 2651/TCHQ-CNTT ngày 25/4/2020 của Tổng cục Hải quan v/v xử lý các tờ khai xuất khẩu gạo đăng ký trong ngày 25/4/2020 ( 26/04/2020)
50
Công văn số 2650/TCHQ-GSQL ngày 24/4/2020 của Tổng cục Hải quan v/v xử lý lượng hạn ngạch xuất khẩu gạo được hồi lại của tháng 4/2020 ( 25/04/2020)
51
Công văn số 2638/TCHQ-GSQL ngày 24/4/2020 củaTCHQ v/v đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo. ( 25/04/2020)
52
Đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo ( 25/04/2020)
53
Về việc đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo ( 24/04/2020)
54
Trả lời công văn số 01/2020 ngày 09/4/2020 ( 24/04/2020)
55
Thông báo v/v khôi phục mã số thuế (Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại truyền thông Newtime Land) ( 21/04/2020)
56
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH TBL Hà Nội (lần 2) ( 09/04/2020)
57
Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Thông báo số 2236/TB-TCHQ ngày 08/4/2020) ( 09/04/2020)
58
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Thái Bình Long đối với Quyết định số 107/QĐ-GQKN-KV1 ngày 09/01/2020 giải quyết khiếu nại lần đầu của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (lần hai) ( 26/03/2020)
59
Thông báo v/v sử dụng công văn giả mạo (công văn số 10185/TCHQ-GSQL ngày 28/12/2018 của TCHQ) ( 19/03/2020)
60
Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Thông báo số 1602/TB-TCHQ ngày 16/3/2020) ( 19/03/2020)
61
Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Thông báo số 1601/TB-TCHQ ngày 16/3/2020) ( 19/03/2020)
62
Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Thông báo số 1600 ngày 16/3/2020) ( 19/03/2020)
63
Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Thông báo số 1599/TB-TCHQ ngày 16/3/2020) ( 19/03/2020)
64
Thông báo v/v người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (Công ty TNHH Đầu tư phát triển XNK Thùy Trang) ( 17/03/2020)
65
Thông báo v/v người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (Công ty TNHH Nhựa và Hóa Chất Đông Đô) ( 17/03/2020)
66
Thông báo v/v người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký(Công ty TNHH TM DV XNK Hữu Nhân) ( 16/03/2020)
67
Thông báo v/v người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Xuất nhập khẩu Đình Hải) ( 16/03/2020)
68
Thông báo v/v người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (Công ty TNHH một thành viên đầu tư Onifirst) ( 16/03/2020)
69
Thông báo v/v vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Công ty CP tư vấn xây dựng Ánh Sao) ( 13/03/2020)
70
Thông báo v/v vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Công ty TNHH XD khoáng sản TM Duy Anh) ( 13/03/2020)
71
Thông báo v/v vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Công ty TNHH Nông sản Vũ Thanh) ( 13/03/2020)
72
Thông báo v/v vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Công ty CP Quốc tế Vinmost) ( 12/03/2020)
73
Thông báo v/v vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Công ty TNHH Intrapac Việt Nam) ( 12/03/2020)
74
Thông báo v/v vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh(Công ty TNHH TM DV tư vấn và xây dựng Thái Sơn) ( 12/03/2020)
75
Thông báo v/v vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh(Công ty TNHH Giao nhận vận tải Sun Flower) ( 12/03/2020)
76
Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng (Công ty TNHH TM DV Gia Nguyễn) ( 11/03/2020)
77
Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng (Công ty TNHH MTV nhà hàng Ốc len) ( 11/03/2020)
78
V/v Thông báo danh sách Doanh nghiệp không được mang hàng hóa về bảo quản (Công ty TNHH Giống cây trồng Hà Xuyên (MST 0106010625)) ( 11/03/2020)
79
Trả lời yêu cầu của Doanh nghiệp (Công ty Liên doanh hữu hạn Khách sạn Chains Caravelle) ( 10/03/2020)
80
Về việc khôi phục mã số thuế (Công ty TNHH Travel Recommends) ( 09/03/2020)
81
Về việc khôi phục mã số thuế (Văn phòng đại diện Dunham-Bush industries SDN.BHD tại tp HCM (Malaysia)) ( 09/03/2020)
82
V/v khôi phục mã số thuế (Công ty TNHH một thành viên UCHIDA) ( 09/03/2020)
83
V/v người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (CHI NHÁNH AMERICAN HOME DEPOT QUẬN 2) ( 09/03/2020)
84
V/v vi phạm doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Công ty TNHH quà tặng gỗ Sgreen.vn) ( 06/03/2020)
85
V/v vi phạm doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Công ty TNHH Du học MTV Tiếng Sen) ( 06/03/2020)
86
V/v vi phạm doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Công ty TNHH Đầu tư TM Quốc tế An Mộc) ( 06/03/2020)
87
V/v vi phạm doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Công ty TNHH TM XNK Đại Đại Phát) ( 06/03/2020)
88
V/v vi phạm doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Công ty TNHH kính Nhất Phong) ( 06/03/2020)
89
V/v vi phạm doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Công ty TNHH SX TM XD Tín Tâm) ( 06/03/2020)
90
V/v vi phạm doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Công ty TNHH trang trí nội thất TM DV Thiên Dung) ( 06/03/2020)
91
V/v vi phạm doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Công ty TNHH TM DV Giao nhận vận tải Đông Dương) ( 06/03/2020)
92
Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thành Như Ý ( 05/03/2020)
93
V/v Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Nam ( 05/03/2020)
94
Thông báo về việc cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục HQ (Công ty cổ phần xuất nhấp khẩu Phúc Gia) ( 04/03/2020)
95
Tạm dừng hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan (Công ty CP Dịch vụ Logistics Đại Cồ Việt) ( 03/03/2020)
96
Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan(Công ty cổ phần Dịch vụ Logistics Đại Cồ Việt) ( 03/03/2020)
97
Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Thông báo số 1172/TB-TCHQ) ( 02/03/2020)
98
Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Thông báo số 1167/TB-TCHQ) ( 02/03/2020)
99
Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông báo số 1188/TB_TCHQ) ( 02/03/2020)
100
Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Thông báo số 1189/TB-TCHQ) ( 02/03/2020)
101
Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông báo số 1186/TB-TCHQ) ( 02/03/2020)
102
Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông báo số 1197/TB-TCHQ) ( 02/03/2020)
103
Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Thông báo số 1196/TB-TCHQ) ( 02/03/2020)
104
Thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa XK, NK (Thông báo số 1195/TB-TCHQ) ( 02/03/2020)
105
Thông báo về Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông báo số 1173/TB-TCHQ) ( 28/02/2020)
106
Thông báo về Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông báo số 1170/TB-TCHQ) ( 28/02/2020)
107
Thông báo về Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông báo số 1169/TB-TCHQ) ( 28/02/2020)
108
Thông báo về Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông báo số 1166/TB-TCHQ) ( 28/02/2020)
109
Thông báo về Kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Thông báo số 1165/TB-TCHQ) ( 28/02/2020)
110
Gia hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan số 0168/HĐKNQ.RYOBI.2019 ( 28/02/2020)
111
Gia hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan số 0167/HĐKNQ.RYOBI.2019 ( 28/02/2020)
112
Gia hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan số 0197/HĐKNQ.EXCEL.2019 ( 28/02/2020)
113
Gia hạn thời hạn hàng hoá gửi tại Kho ngoại quan số 27/WE41-CORONA/2019 ( 28/02/2020)
114
Gia hạn thời hạn hàng hoá gửi tại Kho ngoại quan số 03/WE41-ORI/2019 ( 28/02/2020)
115
Đưa DN ra khỏi đanh sách DN không cho mang hàng về kho bảo quản (Công ty TNHH NK và PP Hoa Lâm) ( 26/02/2020)
116
Bổ sung danh sách DN không cho mang hàng về kho bảo quản (Công ty TNHH Kone Việt Nam) ( 26/02/2020)
117
Đưa DN ra khỏi danh sách DN không cho mang hàng về kho bảo quản(Công ty TNHH CROWN EQUIPMENT (VIỆT NAM)) ( 26/02/2020)
118
Quyết định về việc gia hạn hợp đồng thuê kho ngoại quan (Công ty Inabata Viet Nam Co.,LTD Branch.) ( 26/02/2020)
119
Danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia Đề án tạo thuận lợi thương mại: theo công văn số 250/HQHCM-GSQL ngày 10/2/2020 ( 14/02/2020)
120
Thông báo v/v tổ chức lớp cập nhật kiến thức và hướng dẫn ôn tập thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2019 ( 11/02/2020)
121
Thông báo về việc bảo trì kỹ thuật Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan ( 11/02/2020)
122
Về việc cấp mã địa điểm lưu kho cho các doanh nghiệp bưu chính, CPN thuê kho tại địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung ( 21/01/2020)
123
Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 ( 09/01/2020)
124
Thông báo về việc báo giá chi phí tiêu hủy ( 08/01/2020)
125
Thông báo danh sách hàng hóa tồn đọng của cá nhân tại Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ( 06/01/2020)
126
Thông báo hàng tồn kho tháng 01-2020 ( 06/01/2020)
127
Thông báo phát hành Biên lai của Công ty TNHH TM và DV Song Bình ( 12/12/2019)
128
Thông báo tình hình nợ thuế, phạt chậm nộp thuế dưới 10.000 đồng ( 12/12/2019)
129
Thông báo về việc hàng hóa tồn đọng của cá nhân CHEW CHUN KIAT ( 28/11/2019)
130
Thông báo v/v triển khai chính thức chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu ( 28/11/2019)
131
Trưng cầu thẩm định giá ( 12/11/2019)
132
Về viềc giải thể Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 2 trực thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ( 07/11/2019)
133
Thông báo về việc xử lý bù trừ tiền nợ/ thừa của doanh nghiệp đã ngưng hoạt động ( 04/11/2019)
134
Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp - Hải quan năm 2019 của Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ( 29/10/2019)
135
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá ( 18/10/2019)
136
Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH thương mại dược phẩm Duy Anh ( 26/09/2019)
137
Tổng cục Hải quan thông báo về việc nâng cấp hệ thống kế toán và cổng thanh toán điện tử ( 13/09/2019)
138
Thông báo về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 ( 12/09/2019)
139
Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH máy công cụ Liên Minh ( 15/08/2019)
140
Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại với cộng đồng các Đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn thành phố ( 08/08/2019)
141
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hải Bình ( 22/07/2019)
142
Thông báo V/v bổ sung 02 TTHC trên Hệ thống DVCTT HQ36a ( 11/07/2019)
143
Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH Vòng Xanh ( 10/07/2019)
144
Thông báo V/v tìm chủ hàng hóa tồn đọng tại cảng Tân Cảng - Cát Lái ( 09/07/2019)
145
V/v thông báo xử lý tang vật vi phạm hành chính hết thời hạn tạm giữ ( 08/07/2019)
146
Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hải Bình ( 03/06/2019)
147
V/v tiêu hủy hàng hóa tồn đọng tại cảng Cát Lái. ( 22/05/2019)
148
Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hiệp Tân Hi Ta Sa ( 17/05/2019)
149
Thông báo về việc tổ chức bán đấu giá ( 16/05/2019)
150
Hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã hoạt động bình thường ( 13/05/2019)
151
Thông báo về việc cung cấp danh sách các NHTM nơi kho bạc nhà nước mở tài khoản ( 02/04/2019)
152
Thông báo phát hành Biên lai của Công ty TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL ( 01/04/2019)
153
Thông báo kế hoạch tạm dừng Hệ thống Kế toán thuế tập trung ( 27/03/2019)
154
Thông báo về việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về hải quan cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan ( 26/03/2019)
155
Thông báo về việc thu thập thông tin để đánh giá hiệu quả công tác tham vấn một lần, sử dụng kết quả nhiều lần ( 18/03/2019)
156
Thông báo hàng tồn kho ( 24/01/2019)
157
Thông báo nhận chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2018 ( 21/01/2019)
158
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ( 25/12/2018)
159
Thông báo v/v xử lý hàng hóa tồn đọng theo công văn 4453/SB-ĐGS ngày 21/12/2018 ( 24/12/2018)
160
Thông báo V/v đóng cổng khai báo chương trình VNACCS ( 24/12/2018)
161
V/v kế hoạch tạm dừng hệ thống CNTT ( 15/12/2018)
162
Thông báo về việc công nhận kết quả điểm thi của kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2018 ( 13/12/2018)
163
Thông báo V/v dừng cung cấp 02 TTHC trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a ( 06/12/2018)
164
Thông báo về việc thông tin hàng hóa tồn kho tại Cảng Tân Cảng - Hiệp Phước ( 06/12/2018)
165
Thông báo V/v kiểm tra và chấn chỉnh khai thông tin Emanifest ( 06/12/2018)
166
Thông báo 495/TB-HQHCM ngày 03/12/2018 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá ( 05/12/2018)
167
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho CFS cảng Vict ( 29/11/2018)
168
Kết luận thanh tra tại trụ sở Công ty TNHH Hợp Nhất Nông ( 28/11/2018)
169
Thông báo V/v vướng mắc c/o điện tử ( 27/11/2018)
170
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho ngoại quan WE41, kho ngoại quan VACS và kho ngoại quan TCS ( 26/11/2018)
171
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng Dầu thực vật (Navioil 2) và Kho ngoại quan cảng Lotus ( 26/11/2018)
172
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại Kho Ngoại quan Ryobi và Kho Ngoại quan Transimex ( 26/11/2018)
173
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho ngoại quan Bình Minh và kho ngoại quan SG Sagawa ( 26/11/2018)
174
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho ngoại quan Cát Lái, kho ngoại quan TTP và kho ngoại quan Đông Tây ( 26/11/2018)
175
Thông báo v/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại Kho Ngoại quan Tân Thuận và Kho Ngoại quan Tân Tạo ( 21/11/2018)
176
Thông báo v/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho Ngoại quan cảng Sài Gòn - Hiệp Phước và Kho Ngoại quan cảng Sài Gòn ( 21/11/2018)
177
Thông báo V/v đề nghị cung cấp thông tin hồ sơ doanh nghiệp theo mẫu 04/QLRR ( 19/11/2018)
178
Thông báo v/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại cảng Sài Gòn - Hiệp Phước và cảng Tân Cảng - Hiệp Phước ( 19/11/2018)
179
Kết luận thanh tra tại trụ sở Công ty TNHH thương mại dịch vụ và vật tư nông nghiệp Tiến Nông ( 13/11/2018)
180
Thông báo đến chủ hàng hóa/người vận chuyển có hàng hóa nhập khẩu tồn đọng đang được lưu giữ tại kho hàng nhập khẩu của Công ty SCSC ( 12/11/2018)
181
Giấy mời về việc tham dự Hội nghị ( 12/11/2018)
182
Thông báo ngày 02/01/2018 V/v triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia ( 06/11/2018)
183
Kết quả điểm kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2018 ( 02/11/2018)
184
Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH phân bón và hóa chất Vạn Tiến Phát đối với kết luận thanh tra số 1624/KL-HQHCM ngày 20/6/2018 ( 26/10/2018)
185
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá ( 24/10/2018)
186
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại kho CFS Tanamexco và kho CFS Phước Long 3 ( 22/10/2018)
187
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ( 09/10/2018)
188
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho CFS Tân Cảng - Hiệp Lực ( 08/10/2018)
189
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho CFS Tân Cảng - Phú Hữu ( 01/10/2018)
190
Thông báo V/v triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia ( 01/10/2018)
191
V/v bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 ( 26/09/2018)
192
Về việc trả lời vướng mắc trong Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp Châu Âu “EuroCham” ( 25/09/2018)
193
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung Tân Cảng - Hiệp Lực ( 24/09/2018)
194
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại kho CFS SG SAGAWA (tên cũ SAGAWA EXPRESS VN) ( 24/09/2018)
195
Thông báo về việc gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan ( 19/09/2018)
196
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng ICD Transimex, ICD Phúc Long, ICD Sotrans ( 17/09/2018)
197
Thông báo V/v gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan qua Hệ thống ( 17/09/2018)
198
Về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018 ( 17/09/2018)
199
Kết luận thanh tra tại trụ sở Công ty TNHH thương mại dịch vụ hóa chất Tường Ngọc ( 17/09/2018)
200
Thông báo về việc giới thiệu địa chỉ truy cập trang thông tin Hội đồng nhân dân thành phố ( 17/09/2018)
201
Thông báo V/v bổ sung danh sách các ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 ( 13/09/2018)
202
Hướng dẫn về việc gửi hồ sơ điện tử đính kèm tờ khai hải quan ( 13/09/2018)
203
Thông báo về việc cấp mã địa điểm CFS trong cảng Tân Cảng - Cát Lái ( 13/09/2018)
204
Thông báo về việc nâng cấp chức năng kiểm tra tờ khai qua khu vực giám sát trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan ( 13/09/2018)
205
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại cảng ICD Phước Long 3 ( 12/09/2018)
206
Thông báo về việc danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018 ( 10/09/2018)
207
Thông báo về việc lấy ý kiến của doanh nghiệp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ( 06/09/2018)
208
Về việc danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và danh mục tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018 ( 05/09/2018)
209
Thông báo tổ chức hội nghị đối thoại “Cộng đồng Doanh nghiệp Châu Âu và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh là đối tác tin cậy, đồng hành cùng phát triển" ( 04/09/2018)
210
Thông báo phân công lịch trực nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2018 ( 31/08/2018)
211
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý Hải quan tự động tại cảng Cát Lái ( 28/08/2018)
212
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại cảng Container Trung Tâm Sài Gòn (cảng SPCT) ( 27/08/2018)
213
Tài liệu hội nghị doanh nghiệp kho, bãi, cảng ngày 27/8/2018 ( 27/08/2018)
214
V/v lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2015/TT-BTC về đại lý hải quan ( 24/08/2018)
215
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tổ chức triển khai Hệ thống quản lý tự động tại cảng biển (VASSCM) ( 24/08/2018)
216
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý Hải quan tự động (VASSCM) tại cảng Tân Thuận ( 21/08/2018)
217
Thông báo V/v triển khai Hệ thống quản lý Hải quan tự động (VASSCM) tại cảng Tân Cảng - Cát Lái ( 21/08/2018)
218
Về việc cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản ( 06/08/2018)
219
Thông báo hàng hóa nhập khẩu tồn đọng ( 01/08/2018)
220
Thông báo mở lớp ôn thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018 ( 26/07/2018)
221
Tài liệu tập huấn Hệ thống giám sát tự động ngày 26/7/2018 ( 26/07/2018)
222
Thông báo V/v triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia ( 23/07/2018)
223
Từ 9 đến 11 giờ ngày mai (19/7): Giải đáp trực tuyến về Cơ chế một cửa quốc gia ( 18/07/2018)
224
Thông báo về việc tạm dừng hệ thống CNTT hải quan ( 03/07/2018)
225
Thông báo về việc tổ chức Hội nghị Korcham ( 03/07/2018)
226
Về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2018 ( 29/06/2018)
227
V/v triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia ( 28/06/2018)
228
Thông báo chiêu sinh mở khóa đào tạo nghiệp vụ khai hải quan điện tử tới các doanh nghiệp XNK ( 21/06/2018)
229
Lãnh đạo Tổng cục Hải quan giải đáp trực tuyến về những điểm mới tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC ( 13/06/2018)
230
Thông báo giải đáp trực tuyến về Nghị định 59 và Thông tư 39 trên Báo Hải quan điện tử ( 12/06/2018)
231
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá 2018 ( 04/06/2018)
232
Thông báo về việc tìm chủ sở hữu hàng hóa vi phạm hành chính ( 21/05/2018)
233
Về việc thay đổi số điện thoại liên lạc của Bộ phận Văn thư Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ( 10/05/2018)
234
Về việc chuyển trụ sở làm việc ( 09/05/2018)
235
Về việc bố trí trực bảo vệ tạm thời tại trụ sở 02 Hàm Nghi và 140 Nguyễn Thị Minh Khai ( 08/05/2018)
236
Thông báo kế hoạch tạm dừng hệ thống CNTT ( 02/05/2018)
237
V/v xác nhận nợ thuế (Công ty TNHH TM DV Xuân Đình) ( 01/05/2018)
238
V/v xác nhận nợ thuế (Công ty TNHH TM dệt may Thái Hòa) ( 01/05/2018)
239
V/v xác nhận nợ thuế (Công ty cổ phần 32.79) ( 01/05/2018)
240
V/v xác nhận nợ thuế (Công ty TNHH đầu tư XD Hùng Hôm) ( 01/05/2018)
241
V/v xác nhận nợ thuế (Công ty cổ phần Thắng Lợi) ( 01/05/2018)
242
V/v xác nhận nợ thuế (Công ty cổ phần quốc tế Anh Quốc) ( 01/05/2018)
243
Thông báo V/v thực hiện Quyết định số 2722/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ( 26/04/2018)
244
V/v xác nhận nợ thuế (Công ty TNHH SX TM dịch vụ Khánh Hà) ( 25/04/2018)
245
V/v xác nhận nợ thuế (Công ty cổ phần dịch vụ MEGA HOME) ( 25/04/2018)
246
V/v xác nhận nợ thuế (Công ty TNHH MTV L & L HAPPY LIFE) ( 25/04/2018)
247
V/v xác nhận nợ thuế (Công ty cổ phần FANCITEX Việt Nam) ( 25/04/2018)
248
Phân công lịch trực nghỉ Lễ 30/4-01/5 và Giỗ tổ Hùng Vương năm 2018 ( 24/04/2018)
249
Chi cục Hải quan CK CSG KV1 thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ( 26/03/2018)
250
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - KV3- Ngày 22/03/2018 ( 22/03/2018)
251
Thông báo về việc xác minh lô hàng nhập khẩu thuộc vận đơn số 779982954150 ( 13/03/2018)
252
Thông báo về việc thực hiện Quyết định 2722/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 ( 27/02/2018)
253
Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá (Xe Audi A3 S3 Qu2.0, 05 chỗ ngồi, Đức sản xuất năm 2007). ( 18/01/2018)
254
Thông báo hàng tồn kho ( 04/01/2018)
255
Về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 2722/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thí điểm hệ thống “Quản lý, giám sát hải quan tự động đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại cảng biển, cảng hàng không” ( 02/01/2018)
256
Thông báo về việc tổ chức buổi làm việc với các đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn TP.HCM ( 29/12/2017)
257
Phân công trực Tết Dương lịch 2018 ( 29/12/2017)
258
Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2018 ( 29/12/2017)
259
Về việc tổ chức thực hiện Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ ( 27/12/2017)
260
Thông báo lựa chọn bán đấu giá ( 26/12/2017)
261
V/v thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế và thông quan 24/7 ( 25/12/2017)
262
Lịch tiếp công dân của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh tuần 49 năm 2017 ( 06/12/2017)
263
Giải đáp trực tuyến: Những thay đổi về thuế xuất nhập khẩu từ năm 2018 ( 04/12/2017)
264
Lịch tiếp công dân của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh tuần 48 năm 2017 ( 27/11/2017)
265
Lịch tiếp công dân của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh tuần 47 năm 2017 ( 20/11/2017)
266
Lịch tiếp công dân của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh tuần 46 năm 2017 ( 13/11/2017)
267
V/v nhận chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2017. ( 09/11/2017)
268
Lịch tiếp công dân của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh tuần 45 năm 2017 ( 06/11/2017)
269
Thông báo V/v chính thức triển khai thí điểm nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 ( 31/10/2017)
270
Lịch tiếp công dân của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh tuần 44 năm 2017 ( 31/10/2017)
271
V/v thay đổi đầu mối tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai báo hóa chất ( 26/10/2017)
272
Thông báo di dời trụ sở làm việc của Đội Kiểm soát Hải quan ( 16/10/2017)
273
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá ( 13/10/2017)
274
V/v thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu. ( 11/10/2017)
275
V/v số hiệu tài khoản thu các đơn vị thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh ( 27/09/2017)
276
Thông báo kết quả điểm kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2017 ( 21/09/2017)
277
Thông báo về việc hàng hoá tồn động ( 21/09/2017)
278
Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp - Hải quan năm 2017 ( 16/09/2017)
279
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ( 12/09/2017)
280
Thông báo Kết luận của đồng chí Hoàng Việt Cường - Phó Tổng cục trưởng tại Hội nghị đối thoại Cộng đồng Doanh nghiệp Châu âu ( 11/09/2017)
281
Công văn 75/KTNN-TT V/v cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản ( 28/08/2017)
282
V/v cung cấp danh sách các NHTM nơi KBNN mở tài khoản ( 28/08/2017)
283
Lịch thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2017 ( 08/08/2017)
284
[Thông báo khẩn] V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2017. ( 08/07/2017)
285
Thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thoả thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan ( 01/06/2017)
286
Các biểu mẫu hướng dẫn thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. ( 01/06/2017)
287
Thông báo V/v tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2017. ( 25/05/2017)
288
V/v Thông báo rút tên khỏi Danh sách các Tổ chức giám định theo quy định của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ( 10/05/2017)
289
Thông báo về việc kết luận thanh tra tại Công ty TNHH thiết bị y tế Việt Sun ( 04/05/2017)
290
Phân công lịch trực nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2017 ( 27/04/2017)
291
V/v thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan ( 30/03/2017)
292
Thông báo về việc nhận chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2016 ( 28/03/2017)
293
Tổng cục hải quan ký thoả thuận phối hợp thu với ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long ( 28/03/2017)
294
Thông báo về việc tổ chức buổi giao lưu trực tuyến ( 16/03/2017)
295
Thông báo hàng tồn kho ngày 01/03/2017 ( 09/03/2017)
296
Cảnh báo các hành vi thường sai phạm trong khi làm thủ tục thông quan hàng hoá ( 01/03/2017)
297
Thông báo tập huấn Dịch vụ công trực tuyến ( 20/02/2017)
298
Thông báo lịch nghỉ Tết âm lịch năm 2017 ( 23/01/2017)
299
Thư chúc mừng năm mới ( 11/01/2017)
300
Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cảnh báo thủ đoạn lừa đảo. ( 11/01/2017)
301
Tổng cục hải quan ký thỏa thuận phối hợp thu với Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á ( 03/01/2017)
302
Danh sách các ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với TCHQ ( 20/11/2016)
303
Danh sách các ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với TCHQ ( 20/11/2016)
304
V/v miễn tiền chậm nộp ( 10/11/2016)
305
V/v quản lý, sử dụng chữ ký số, tài khoản giao dịch điện tử khi thực hiện khai báo hải quan ( 09/11/2016)
306
V/v công nhận đăng ký bán hàng hoàn thuế GTGT (Công ty TNHH Aeon Việt Nam). ( 30/10/2016)
307
V/v công nhận bổ sung chi nhánh bán hàng hoàn thuế GTGT (Công ty TNHH Thương Mại Tic Tac). ( 30/10/2016)
308
Thông báo về việc quản lý chữ ký số tránh bị lợi dụng vào mục đích buôn lậu và gian lận thương mại ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp ( 26/10/2016)
309
Thông báo về việc tập huấn "Cổng thông tin kiểm tra chuyên ngành" ( 14/10/2016)
310
Quyết định về việc chấm dứt hoạt động kho ngoại quan ( 25/09/2016)
311
V/v thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan. ( 08/09/2016)
312
V/v công nhận doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT (Công Ty TNHH Phong Cách Xuân An). ( 06/09/2016)
313
Thông báo hàng tồn kho tại Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất ( 31/08/2016)
314
V/v thông báo triển khai thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu. ( 23/08/2016)
315
V/v Bổ sung địa điểm bán hàng hoàn thuế GTGT (Công ty CP SX-TM-XNK viễn Thông A). ( 17/08/2016)
316
V/v chuẩn bị Hội nghị nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. ( 12/08/2016)
317
V/v Công nhận DN bán hàng thí điểm hoàn thuế GTGT. ( 10/08/2016)
318
V/v Đăng ký Chi nhánh bán hàng hoàn thuế GTGT. ( 09/08/2016)
319
V/v thông báo ngân hàng thương mại đã ký Thỏa thuận hợp tác phối hợp thu ngân sách nhà nước với Tổng cục Hải quan. ( 09/08/2016)
320
Quyết định về việc giao thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại địa điểm làm thủ tục hải quan cảng Cát Lái mở rộng. ( 09/08/2016)
321
Về việc thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu từ các cảng Cái Mép về cảng Cát Lái. ( 09/08/2016)
322
V/v Đăng ký bổ sung cửa hàng bán hàng hoàn thuế GTGT (Công ty TNHH Thời trang & Mỹ phẩm Duy Anh - CỬA HÀNG SỐ 34). ( 09/08/2016)
323
Về việc Đăng ký bổ sung cửa hàng bán hàng hoàn thuế GTGT (Công ty TNHH Thời trang & Mỹ phẩm Duy Anh). ( 09/08/2016)
324
Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước thông báo có 17 lô hàng không có người đến nhận ( 08/08/2016)
325
Thông tin về danh sách 44 lô hàng không có người đến nhận - Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hiệp Phước (lần thứ 01). ( 10/07/2016)
326
Thư ngõ gửi Quý công ty xuất nhập khẩu/hiệp hội ( 13/06/2016)
327
Về việc Đăng ký bổ sung cửa hàng bán hàng hoàn thuế GTGT. ( 19/05/2016)
328
Thông báo việc dừng sử dụng số đục lỗ trên C/O của Campuchia ( 18/05/2016)
329
Thông báo danh sách hàng hóa tồn đọng ( 18/05/2016)
330
Về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ( 16/05/2016)
331
Thông báo Về việc giao thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại kho ngoại quạn của Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics ( 28/04/2016)
332
Thông báo về việc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 tổ chức “Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp - Hải quan năm 2016" ( 22/04/2016)
333
Thông báo về việc Chi cục Hải quan Đầu tư tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp năm 2016 ( 22/04/2016)
334
Thông báo V/v số điện thoại tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại tố cáo ( 20/04/2016)
335
Thông báo V/v giải tỏa thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh ( 07/04/2016)
336
V/v giải tỏa thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh (Công ty TNHH công nghiệp Hoàn Cầu). ( 31/03/2016)
337
Thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn (Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Si Lat). ( 31/03/2016)
338
Thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn (Công Ty TNHH May Mặc Trường Giang). ( 31/03/2016)
339
Thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn (Công Ty Cổ Phần Nội Thất Zic). ( 31/03/2016)
340
Thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn (Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Phần Mềm Thiện Thành). ( 31/03/2016)
341
Thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn (Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Đại Tây Dương). ( 31/03/2016)
342
Thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn (Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông Lê Nguyễn). ( 31/03/2016)
343
Thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn (Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Hải Minh Quang). ( 31/03/2016)
344
Thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn (DNTN Cơ Khí Minh Hiền). ( 31/03/2016)
345
Thông báo về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mang theo hóa đơn (Công Ty TNHH Một Thành Viên Dìn A Phúc). ( 31/03/2016)
346
Thông báo kết quả điểm kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2015 ( 25/03/2016)
347
Thông báo tìm chủ sở hữu, người nhận hàng hợp pháp ( 02/03/2016)
348
Thông cáo báo chí Lễ khai trương địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại khu vực Cảng Cát lái & khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. ( 14/01/2016)
349
Thông báo thời gian và địa điểm thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải quan năm 2015 ( 28/12/2015)
350
Thông báo về việc nhận Phiếu báo dự thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015 ( 25/12/2015)
351
V/v tạm dừng nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol và Clenbuterol ( 23/12/2015)
352
Danh sách doanh nghiệp nợ thuế ( 17/12/2015)
353
Danh sách các ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan ( 16/12/2015)
354
Thông báo về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng hình thức dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đối với Công ty TNHH MTV TM Xương Ngọc, MST: 0313337241. ( 15/12/2015)
355
Thông báo làm việc cả ngày thứ 7 và chủ nhật ( 09/12/2015)
356
Thông báo v/v cấp bổ sung mã cảng trên hệ Thống VNACCS/VCIS ( 01/12/2015)
357
Thông báo đến Công ty TNHH TM DV XNK Bình Nguyên ( 25/11/2015)
358
Thông tin diễn đàn xuất khẩu 2015 ( 28/10/2015)
359
V/v cấp bổ sung mã cảng Tổng hợp Quốc tế ITC Phú Hữu ( 28/10/2015)
360
Quyết định về việc giao thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc cảng Tổng hợp quốc tế ITC Phú Hữu ( 28/09/2015)
361
V/v xử lý hàng tồn đọng ( 24/09/2015)
362
V/v hướng dẫn làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng nhập khẩu là đồ chơi trẻ em thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ VH,TT&DL ( 22/09/2015)
363
Thông báo danh sách hàng hóa tồn đọng của các Tổ chức, cá nhân ( 11/09/2015)
364
Về việc đổi tên Bến cảng Container của Công ty Liên doanh Phát triển tiếp vận số 1 ( 10/09/2015)
365
Thông báo danh sách hàng hóa tồn đọng của các Tổ chức, cá nhân ( 07/09/2015)
366
Tìm chủ sở hữu, người nhận hàng hợp pháp của lô hàng 42,2 kg (NW) vẫy của loài tê tê ( 03/09/2015)
367
Lợi ích việc nộp thuế bằng phương thức điện tử qua ngân hàng đã phối hợp thu với Tổng cục Hải quan ( 27/08/2015)
368
V/v thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với xuất khẩu vải thiều ( 25/06/2015)
369
V/v thuế GTGT hàng NK. ( 24/06/2015)
370
V/v thực hiện Thông tư số 122/2014/TT-BTC ngày 27/04/2014 của Bộ Tài chính. ( 24/06/2015)
371
V/v thuế suất thuế GTGT thiết bị, dụng cụ y tế. ( 18/06/2015)
372
V/v phân loại mặt hàng cao su. ( 17/06/2015)
373
V/v miễn đăng ký hợp đồng XK cá tra đối với lô hàng mẫu. ( 11/06/2015)
374
V/v khai báo hải quan theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của BTC. ( 10/06/2015)
375
V/v gộp mã cơ quan thu của Chi cục Hải quan KV III. ( 28/05/2015)
376
V/v hệ thống CNTT bị gián đoạn trong ngày 09/5/2015 ( 08/05/2015)
377
Thông báo danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra cập nhật đến ngày 31/3/2015 ( 14/04/2015)
378
Thông báo về việc sửa đổi một số nội dung của tuyên ngôn phục vụ khách hàng ( 10/04/2015)
379
Mời tham dự Đối thoại lần thứ 134 giữa doanh nghiệp TP.HCM với Lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM ( 06/04/2015)
380
16-4: Giao lưu trực tuyến về thủ tục xuất nhập cảnh ( 06/04/2015)
381
Thông báo mất tờ khai bản lưu người khai hải quan ( 10/02/2015)
382
Thông báo về việc mất tờ khai hải quan ( 20/01/2015)
383
V/v đưa hàng về bảo quản. ( 19/01/2015)
384
Tổng hợp các văn bản hướng dẫn thực hiện hệ thống VNACCS/VCIS. ( 15/01/2015)
385
Thông báo cho thí sinh đến nhận Chứng chỉ Nghiệp vụ khai Hải quan ( 14/01/2015)
386
V/v xin cấp mã địa điểm tập kết hàng xuất khẩu ( 10/01/2015)
387
V/v Bổ sung các mã địa điểm trên hệ thống VNACCS/VCIS ( 30/12/2014)
388
Về việc thay đổi số tài khoản nộp thuế, phạt chậm nộp Chi cục HQ CK CSG KV3 ( 27/12/2014)
389
V/v hướng dẫn thực hiện công văn 956/CNTT-CNTT ngày 08/12/2014 ( 16/12/2014)
390
V/v vướng mắc mã đơn vị và mã địa điểm trên Hệ thống VNACCS/VCIS ( 11/12/2014)
391
Thông báo về việc khắc phục sự cố đường truyền của Tổng cục Hải quan ( 02/12/2014)
392
Thông báo về việc đường truyền của Tổng cục HQ đang gặp sự cố ( 02/12/2014)
393
Thông báo đến Công ty CP Thái Ty ( 28/11/2014)
394
V/v Tổ chức đo thời gian giải phóng hàng hóa năm 2014 ( 10/10/2014)
395
Hướng dẫn đăng ký sử dụng hệ thống VNACCS cho Doanh nghiệp ( 21/05/2014)
396
Mã Loại hình xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS ( 21/05/2014)
397
Thông báo đến Công ty TNHH Tân Thái Thiên ( 21/05/2014)
398
Thông báo nhận chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan khu vực phía Nam ( 21/05/2014)
399
Thông báo đến Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hàn Thơ ( 21/05/2014)