CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Amada Việt Nam.
(Địa chỉ: 469 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 08082017 CV/2017 và số 09122017CV/2017 của Công ty TNHH Amada Việt Nam (Công ty) liên quan đến vướng mắc phân loại mặt hàng “phần mềm lập trình sử dụng cho máy gia công kim loại”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. “Phần mềm lập trình sử dụng cho máy gia công kim loại” theo mô tả tại công văn số 09122017CV/2017 của Công ty có đặc điểm:

- Bộ cài phần mềm chứa trong CD/DVD. Khóa cứng điện tử chỉ là thiết bị mã hóa bảo vệ bản quyền.

- Không có phần mềm thì các máy gia công vẫn hoạt động bình thường, máy gia công bao gồm máy tính điều khiển kèm theo (Bộ điều khiển CNC).

- Các phần mềm này là phần mềm độc lập và được nhập tách rời với máy.

2. Ngày 07/9/2012 Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn số 4700/TCHQ-TXNK theo đó phần mềm nhập khẩu qua cửa khẩu hải quan được quản lý, phân loại và tính thuế theo thuế suất của phương tiện chứa đựng phần mềm (ví dụ như: đĩa mềm, đĩa CD, đĩa DVD, băng từ, thẻ từ, ổ cứng ngoài...).

Đề nghị Công ty căn cứ vào thực tế hàng hóa, đối chiếu với quy định hiện hành và nội dung trên để xác định mã số cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Amada Việt Nam biết và thực hiện./.

971/TCHQ-TXNK
V/v phân loại “phần mềm lập trình sử dụng cho máy gia công kim loại”
13/02/2018
13/02/2018
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Trịnh Mạc Linh
STT Số hiệu Ngày ban hành từ ngày Tên văn bản
1
4700/TCHQ-TXNK 07/09/2012 V/v Xác định mã số và thuế suất của phần mềm nhập khẩu