CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH Giày ELITE VIỆT NAM

Đ/c: Cụm công nghiệp Long Định - Long Cang, ấp 4, xã Long Cang, huyện Cần Đước, Long An

 

Phúc đáp văn bản số 01-04/2021/ELITE ngày 14/4/2021 của Quý Công ty về việc nêu tại trích yếu, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 35 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm:

“a) Hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt gia công bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam; ”

b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;

c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam”.

Trường hợp của Công ty như đã nêu tại Công văn trên thì không thuộc trường hợp quy định về xuất nhập khẩu tại chỗ.

Ngoài ra, đối với trường hợp hàng hóa là hàng gia công chuyển tiếp thì thực hiện theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ, thủ tục hải quan quy định tại Điều 63 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như trên để Quý Công ty tham khảo thực hiện. Trường hợp có vướng mắc phát sinh, đề nghị Quý Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.

960/HQTPHCM-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan (liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ)
23/04/2021
23/04/2021
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại
Cục Hải quan Tp.HCM
Lê Xuân Mỹ