CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 10/12/2015 Tổng cục Hải quan đã ban hành Thông báo kết quả xác định trước mã số (XĐTMS) số 11672/TB-TCHQ cho mặt hàng “Tủ đông lạnh” theo đề nghị của Công ty cố phần Nagakawa. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.   Căn cứ điểm a Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ;

"Văn bản thông báo kết quả xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan có hiệu lực tối đa không quá 03 năm kể từ ngày Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký ban hành”.

Tính tới thời điểm hiện tại Thông báo số 11672/TB-TCHQ ngày 10/12/2015 nêu trên của Tổng cục Hải quan đã hết hiệu lực.

2.    Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Trên cơ sở ý kiến Ban thư ký của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) tại văn bản số 20NL0152E-LC ngày 19/11/2020;

Tại Thông báo số 11672/TB-TCHQ ngày 10/12/2015, mặt hàng do Công ty cổ phần Nagakawa đề nghị việc xác định trước mã số, có mô tả: “Tủ đông lạnh có 1 ngăn làm đông và 1 ngăn làm lạnh, mỗi ngăn có 1 cánh cửa có kính bên trong, loại cửa trên, vỏ tủ làm bằng thép sơn tĩnh điện, ruột tủ làm bằng nhôm sơn tĩnh điện điều chỉnh nhiệt độ bằng điều khiển cơ, hoạt động bằng điện, nhiệt động ngăn đông < - 18°C, nhiệt độ ngăn lạnh -6°C đến 9°C, dung tích 207 lít, kích thước thân tủ (1069 X 560 X 876,5)mm. (Model: NA3015HD; Nhà sản xuất: HISENSE RONSHEN (GUANDONG) FREEZER CO.,LTD)”.

Qua xem xét, Tổng cục Hải quan xác định lại mã số cho mặt hàng “Tủ đông lạnh” nêu trên thuộc nhóm 84.18, phân nhóm 8418.10 “- Tủ kết đông lạnh liên hợp (dạng thiết bị có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt”, phân nhóm “-- Loại sử dụng trong gia đình”, mã số 8418.10.11 “--- Dung tích không quá 230 lít”.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thạnh phố biết và thực hiện./.

878/TCHQ-TXNK
V/v phân loại “tủ đông lạnh”
23/02/2021
23/02/2021
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại,Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Đào Thu Hương