CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH bao bì nước giải khát Crown Đà Nẵng
Đ/c: Lô K, đường số 6, KCN Liên Chiểu, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Phúc đáp văn bản số 21/2021/CROWNDNG của Quý Công ty về việc nêu tại trích yếu, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 49 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ, quy định thủ tục hải quan đối với phương tiện chứ hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập, tạm xuất thì mặt hàng “Pallet” được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục hàng hóa phục vụ gia công, sản xuất hàng xuất khẩu.

Căn cứ Quyết định 1165/QĐ-HQHCM ngày 22/6/2020 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của các Đội thuộc Chi cục HQQL hàng đầu tư, thì mặt hàng “nắp lon bằng nhôm” nhập kinh doanh theo hợp đồng thương mại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục HQQL hàng đầu tư.

Căn cứ báo cáo đề xuất của Phòng Giám sát quản lý về Hải quan tại tờ trình số 493/TTr-GSQL ngày 13/4/2021. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho Công ty TNHH bao bì nước giải khát Crown Đà Nẵng thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa tại một Chi cục là Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn khu vực 3.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để Quý công ty biết và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.

868/HQTPHCM-GSQL
V/v địa điểm làm thủ tục hải quan.
13/04/2021
13/04/2021
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất khẩu thương mại,Nhập khẩu thương mại
Cục Hải quan Tp.HCM
Lê Xuân Mỹ