CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: CTY TNHH FPT FOOD PROCESS TECHNOLOGY VIỆT NAM.

(Địa chỉ: 50 Đường số 4, KDC Intresco, Ấp 5, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM)

Phúc đáp công văn số 032021/FPT-01 và 032021/FPT-02 đề ngày 31/3/2021 của Công ty về vướng mắc chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa để được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

  1. Về chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa:

Ngày 21/8/2020, Tổng cục Hải quan có công văn số 5575/TCHQ-GSQL triển khai nội đung công văn số 6123/BCT-XNK ngày 18/8/2020 của Bộ Công Thương về việc cho hưởng ưu đãi đối với lô hàng có xuất xứ từ EU trên cơ sở chứng từ tự chứng nhân xuất xứ đươc phát hành bởi nhà xuất khấu đã đăng ký mã số REX cho lô hàng trị giá trên 6.000 euro. Như vậy, chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được phát hành bởi nhà xuất khẩu đã đăng ký mã số EORI không hợp lệ để được hưởng ưu đãi theo Hiệp định EVFTA.

Về hình thức và nội dung chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa EVFTA, đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại Điều 24 và Phụ lục VII Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công thương để thực hiện.

  1. Về thẩm quyền tự chứng nhận xuất xứ:

Căn cứ Khoản 5, Điều 3 Thông tư 11/2020/TT-BTC ngày 15/6/2020 quy định: “Nhà xuất khấu ” là cá nhân, to chức có tru sở đăt tai Nước thành viên xuất khẩu. xuất khẩu hàng hóa sang Nước thành viên khác, có khả năng chứng minh được xuất xứ của hàng hóa. Nhà xuất khẩu có thể là nhà sản xuất hoặc người thực hiện thủ tục xuất khẩu. Nhà xuất khẩu không nhất thiết là người bán hàng mà phát hành hóa đơn cho lô hàng (hóa đơn bên thứ ba). Người bán hàng được phép đặt trụ sở tại lãnh thổ của nước không phải thành viên EVFTA.

Tham khảo điểm 2 công văn 6464/TCHQ-GSQL ngày 05/10/2020, theo đó người xuất khẩu EU khai báo xuất xứ “EU” hoặc “European Union” (Liên minh châu Âu). Người xuất khẩu không khai báo xuất xứ theo tên của một nước Châu Âu. Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định nêu trên để thực hiện.

  1. Về chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa:

Căn cứ quy định tại Điểm b, Điều 3 Thông tư 07/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021. của Bộ Tài chính, trường hợp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Hiệp định EVFTA, người khai hải quan phải khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ trên tờ khai hải quan nhập khẩu và được khai bổ sung, nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hỏa trong thời hạn không quá 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu và trong thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết và thực hiện.

Trân trọng./.

805/HQTPHCM-GSQL
V/v chứng nhận xuất xứ hàng hóa EVFTA.
08/04/2021
08/04/2021
Còn hiệu lực
Công văn
Xuất xứ hàng hóa (C/O)
Cục Hải quan Tp.HCM
Lê Xuân Mỹ