CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi:

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;] Ngân hàng TMCP Tiên Phong;
- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng;
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

 

     Tiếp theo công văn số 4475/TCHQ-TXNK ngày 09/7/2019 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thí điểm Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu. Sau quá trình nâng cấp hệ thống, các ngân hàng thương mại đã đáp ứng được hệ thống đảm bảo triển khai chương trình. Trên cơ sở kết quả kiểm thử hệ thống thanh toán doanh nghiệp nhờ thu, Tổng cục Hải quan thông báo triển khai chính thức Chương trình Nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu (NTĐT Nhờ thu) đối với 05 ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

     Để triển khai có hiệu quả Chương trình NTĐT doanh nghiệp nhờ thu, Tổng cục Hải quan yêu cầu :

1. Đối với các Ngân hàng thương mại triển khai chương trình NTĐT nhờ thu

- Trong quá trình triển khai, các ngân hàng thương mại bố trí cán bộ để hỗ trợ kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp.
- Trường hợp có vướng mắc về Hệ thống công nghệ thông tin, đề nghị các ngân hàng kịp thời liên hệ với Cục CNTT&TKHQ.
- Trường hợp có vướng mắc về nghiệp vụ, đề nghị các ngân hàng liên hệ với Cục Thuế xuất nhập khẩu để được hỗ trợ xử lý.
- Danh sách đầu mối liên hệ tại các ngân hàng thương mại hỗ trợ chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu tại Phụ lục 1.

2. Đối với Cục Thuế xuất nhập khẩu và Cục CNTT&TKHQ:

- Cục Thuế xuất nhập khẩu và Cục CNTT&TKHQ chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ, phối hợp, hỗ trợ xử lý vướng mắc kịp thời cho các ngân hàng trong quá trình nâng cấp hệ thống, triển khai chương trình.
- Danh sách đầu mối liên hệ tại Tổng cục Hải quan hỗ trợ chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu tại Phụ lục 2

3. Đối với Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Chịu trách nhiệm tuyên truyền cụ thể đến các doanh nghiệp về chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu tại 05 ngân hàng Vietinbank, BIDV, TPBank, Vpbank, Vietcombank triển khai chính thức vào ngày 26/11/2019. (Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu tại Phụ lục 3)
- Thông báo tới toàn thể cán bộ công chức hải quan của đơn vị về công tác cải cách hiện đại hóa trong khâu thu nộp thuế, mở rộng thanh toán điện tử, nâng cấp chương trình Nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu, tuyên truyền cho các doanh nghiệp đang làm thủ tục xuất nhập khẩu trên địa bàn.
- Niêm yết điều kiện và quy trình thực hiện Chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu tại nơi làm thủ tục hải quan, trụ sở các cơ quan Hải quan. (Quy trình, Điều kiện và lợi ích thực hiện phương thức doanh nghiệp nhờ thu qua ngân hàng tại Phụ lục 4)

     Tổng cục Hải quan thông báo để các ngân hàng nêu trên, Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và phối hợp thực hiện./.

7330/TCHQ-TXNK
v/v triển khai chính thức chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu
25/11/2019
25/11/2019
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái