CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

    Trên cơ sở kết quả phân tích tại thông báo số 107/TB-KĐHQ ngày 25/4/2019 của Cục Kiểm định hải quan và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Nhôm tấm không hợp kim được cuộn thành cuộn, kt 2.5mm X 1220mm X Cuộn, Hàng mới 100% (mục 01 PLTK)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Sejong Wise Vina

Địa chỉ: Lô số CN-17, Khu công nghiệp Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. MST: 2400809180.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10252982973/A12 ngày 14/3/2019 đăng ký tại Chi cục HQ Bắc Ninh - Cục HQ tỉnh Bắc Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

     Nhôm hợp kim, dạng tấm, hình chữ nhật (kích thước 2,5mm x 1220mm x Cuộn - theo khai báo)

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Nhôm hợp kim, dạng tấm, hình chữ nhật (kích thước 2,5mm x 1220mm x Cuộn - theo khai báo)

   thuộc nhóm 76.06Nhôm ở dạng tấm, lá và dải, chiều dày trên 0,2 mm" phân nhóm "- Hình chữ nhật (kể cả hình vuông)”, phân nhóm 7606.12  "-- Bằng hợp kim nhôm”, mã số 7606.12.90---Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

     Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

6203/TB-TCHQ
Nhôm hợp kim, dạng tấm, hình chữ nhật
27/09/2019
27/09/2019
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái