CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO

Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

      Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

     Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

     Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

    Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 2 tại thông báo số 3504/TB-KĐ2 ngày 27/11/2017 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1: Thép không hợp kim dạng hình chữ M, cán nóng, theo TC GB/T3414 GR.M510, K/T: chiều cao từ (68-75) mm, chiều dài mặt cắt ngang 150mm, chiều dài cây thép 6050mm.

2.  Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Hoàng Đạt; Mã số thuế: 0101547649; Địa chỉ: số 268, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, TP Hà Nội.

3.  Số, ngày tờ khai hải quan: 10166953021/A11 ngày 23/10/2017 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng khu vực I - Cục Hải quan TP Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không hợp kim, dạng hình khác, cán nóng, kích thước lớn nhất của mặt cắt ngang là 150mm, kích thước lớn nhất của mặt cạnh là 75mm.

5. Kết quả phân loại:

    Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim, dạng hình khác, cán nóng, kích thước lớn nhất của mặt cắt ngang là 150mm, kích thước lớn nhất của mặt cạnh là 75mm.

     thuộc nhóm 72.16Sắt hoặc thép không hợp kim dạng góc, khuôn, hình”, phân nhóm 7216.50 "- Góc, khuôn và hình khác, chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn" mã số 7216.50.90   "-- Loại khác”, tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

    Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

6150/TB-TCHQ
Thép không hợp kim, dạng hình khác, cán nóng, kích thước lớn nhất của mặt cắt ngang là 150mm, kích thước lớn nhất của mặt cạnh là 75mm
25/09/2019
25/09/2019
Còn hiệu lực
Công văn
Phân tích phân loại
Tổng Cục Hải quan
Nguyễn Dương Thái