CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Hiệp hội Chuyển phát nhanh Châu Á - Thái Bình Dương.
(Đ/c: Công ty DHL -VNPT, 17 Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 38/2017/CAPEC VN ngày 09/8/2017 của Hiệp hội Chuyển phát nhanh Châu Á - Thái Bình Dương (CAPEC) vướng mắc về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc Danh mục quy định tại Điều 1, Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Tống cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 5384/TCHQ-GSQL ngày 15/8/2017 thì hàng hóa quy định tại Điều 1 Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyến phát nhanh thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 và Thông tư số 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015.

2. Về mã loại hình khi thực hiện thủ tục nhập khẩu.

Trường hợp người khai hải quan làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg theo loại hình nhập kinh doanh tại Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập thì khai báo mã loại hình nhập khẩu A11; trường hợp làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh thì khai báo mã loại hình nhập khẩu A12.

3. Về kiến nghị công nhận Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh là Chi cục Hải quan cửa khẩu.

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ thì khu vực chuyển phát nhanh hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc địa bàn hoạt động hải quan ngoài cửa khẩu. Ghi nhận ý kiến đề xuất của CAPEC, Tổng cục Hải quan đã đề xuất bổ sung nội dung về phạm vi địa bàn hoạt động hải quan tại cửa khẩu cảng hàng không dân dụng quốc tế, cụ thể: “Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh nằm trong quy hoạch khu vực sân bay quốc tế theo quy định” vào trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 01/2015/NĐ-CP. Sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được ban hành, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn thực hiện.

Đề nghị Quý Hiệp hội căn cứ các nội dung hướng dẫn nêu trên để thực hiện./.

5705/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Quyết định số 15/2017/QĐ-TTg
29/08/2017
29/08/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Vũ Ngọc Anh