CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN KẾT - KỶ CƯƠNG - SÁNG TẠO
VÌ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà.
(Số nhà 132, khu 6, Thị trn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy, Thái Bình)
           

Trả lời công văn số 2868CV-HH-HQ ngày 11/07/2017 của Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà về việc thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với tầu chở dầu, hóa chất đã qua sử dụng của Singapore dự định nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan thì:

Tầu TOREA nếu được xác định là tầu chở chất lỏng hoặc khí hóa lỏng có tổng dung tích 25.400 GT thì thuộc nhóm 89.01 - Tầu thủy chở khách, du thuyền, phà, tầu thủy chở hàng, xà lan và các tầu thuyền tương tự để vận chuyển người hoặc hàng hóa, phân nhóm 8901.20 - Tầu chở chất lỏng hoặc khí hóa lỏng, mã số 8901.20.70 - Tổng dung tích (gross tonage) trên 5.000, thuế suất nhập khẩu ưu đãi 2%.

2. Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Căn cứ Mục 44 Phụ lục I - danh mục phương tiện vận tải chuyên dụng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì tàu chở dầu loại có tải trọng đến 105.000 DWT là loại trong nước đã sản xuất được.

Ngày 13/7/2017 Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 5713/BKHĐT-KTCN về việc Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO nhập khẩu tầu chở dầu, hóa chất Petrolimex 18 (có tổng dung tích 25.400 GT, dung tích thực dụng 9.951 NT, tải trọng toàn phần 40.092 MT) của Hàn Quốc. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng (tầu chở dầu, hóa chất) Petrolimex 18 là loại tàu trong nước đã sản xuất được.

Do đó, trường hợp Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà dự định nhập khẩu tầu chở dầu, hóa chất TOREA quốc tịch Singapore, năm sản xuất 2004 có tổng dung tích (Gross Tonage) 25.400, tải trọng 40.090 DWT tương tự trường hợp nhập khẩu tầu chở dầu, hóa chất Petrolimex 18 của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO là loại tàu trong nước đã sản xuất được và thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà biết và thực hiện./.

5002/TCHQ-TXNK
V/v nhập khẩu tàu chở dầu, hóa chất TOREA đã qua sử dụng của Singapore
27/07/2017
27/07/2017
Còn hiệu lực
Công văn
Tổng Cục Hải quan
Lê Mạnh Hùng
STT Số hiệu Ngày ban hành từ ngày Tên văn bản
1
7620/TCHQ-TXNK 21/11/2017 V/v xác định tàu chở dầu, hóa chất trong nước đã sản xuất được